Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er kapitalinntekt?

Kapitalinntekt er den gevinsten du har hatt på en økonomisk investering. Det kan for eksempel være rente på bankinnskudd, mottatt utbytte, positiv avkastning på aksjer og fond du har realisert (solgt) eller penger tjent på valutaveksling. Kapitalinntekt gir ikke grunnlag for pensjonsopptjening, feriepenger, sykepenger og lignende.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake