Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Når har jeg rett til utbytte?

​For å få utbytte må du eie aksjen på den dagen avstemming skjer, det vil si på den såkalte "ink-dagen". Ink-dagen bestemmes på generalforsamlingen til hvert enkelt selskap og er dagen før den såkalte "Ex-dagen" som det ofte refereres til i børsmeldinger. Eier du aksjen på ink-dagen har du rett til utbytte.

En oversikt over hva som gjelder i hvert tilfelle, kan du finne for eksempel på selskapenes hjemmesider eller på newsweb.no. Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer i forhold til datoene som oppgis.

Les mer om utbytteaksjer og få oversikt over når selskaper utbetaler utbytte.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake