Gå til hovedinnhold

Sparebank 1 Telemark på vei mot notering

SpareBank 1 Telemark er på vei mot børs. Dette er nok en notering av et egenkapitalbevis, som kan være en fin komponent i din portefølje av aksjer. Sparebanker er kjent for å drive lønnsomt, samt betale gode utbytter. Telemark er en spennende region som er i god vekst, dette vil også banken nyte godt av – da de er en naturlig komponent for bedrifter og næringslivet til å skape denne veksten. 

SpareBank 1 Telemark har en sterk posisjon i sitt markedsområde som har gitt banken en årlig utlånsvekst siden 2003 på 9 %. Telemark fylke er Norges største industriregion som har vist en stor omstillingsevne til en bærekraftig næringsstruktur med gode vekstutsikter. Bankens tap har historisk sett vært lave og utgjort kun 0.11 % av utlån de siste 15 årene. SpareBank 1 Telemark har gjennomført to vellykkede fusjoner siden 2007 som har gitt kraftig forbedring i kostnadseffektivitet til under 50 % cost/income i dag. Konsensusestimatene viser en forventet egenkapitalavkastning på 9,5 % de neste årene.

SpareBank 1 Telemark eier 1.5% av SpareBank 1 Gruppen og ca 12 % av fortjeneste pr bevis og utbytte er dermed knyttet til forsikring. Aksjene i Gruppen fremstår som bokført til lave verdier (tilsvarende P/E 5.9x) og fusjon av Gruppens skadeselskap med DNB bør vise merverdier (NOK 6-10 pr bevis). Delsalg av skadeselskapet til DNB kan gi Telemark en mulig salgsgevinst på NOK 1-2 pr bevis i 2019. Banken er godt kapitalisert over myndighets-krav og posisjonert for videre vekst samt etterleve utbyttepolitikk på 50 % utdeling av resultat til egenkapitalbeviseiere.

Under kommer mine korte kommentarer om hva som er forventet:

  • Stabil drift og lav kredittrisiko: Vekst i rentenetto og provisjonsinntekter mot moderat kostnadsvekst har styrket underliggende drift i banken. Det ventes en avkastning på egenkapitalen (ROE) på 9.5 % fremover og et stigende rentenivå bør understøtte dette. Vekstutsiktene synes gode for banken i et omstillingsdyktig fylke, og tapene er moderate med 75 % av utlån til bolig.
  • God utbyttekapasitet: Ren kjernekapitaldekning estimert til 17.3 % i 2018 overgår regulatoriske forventninger på ca 15.2 % og banken er godt posisjonert til å betale 50 % av overskudd i utbytte og videre utlånsvekst. Mulig salgsgevinst av andel i fusjonert skadeselskap (SB1 Skade + DNB Skade) estimert til NOK 1-2 per bevis i 2019 (ikke inkludert i utbytteestimat).
  • Estimater: Bokført EK pr bevis 2018E er NOK 145. Utbytte 2018E-20E: NOK 5.0 – 6.5 – 7.0. Merk at tidsvektet eierbrøk på 39 % i 2018 (emisjon/konvertering teller kun ¼ år) stiger til 49 % i 2019. EPS 2018E-20E: NOK 10.1 – 13.0 – 14.0, dette er konsensusestimater og på ingen måte noen garanti for faktisk inntjening.
  • Verdsettelse av norske banker: Norske sparebanker er fortsatt moderat verdsatt til tross for god lønnsomhet og lav risiko knyttet til tap på utlån og regulatoriske forhold. Lokale sparebanker er i snitt verdsatt til Pris/Bok 0.83 med intervall 0.70X til 0.96X. På forventet inntjening og utbytte i 2019E er sektoren på hhv. P/E 8.8X (intervall 8.1 – 13.1X)  og direkteavkastning 5.9 % (intervall 5.3 – 7.1%). Gjennomsnitt for RING, SBVG og SOAG er hhv 0.86X, P/E 2019E på 8.9X og yield 2019E på 6.2%.

Banken forventer et P/B intervall fra 0,76 til 0,86 avhengig av interesse og noteringskurs. Jeg synes noteringen er spennende og vurderer selv å ta en posisjon.

For de av dere som vil ha mer informasjon om det finansielle, legger jeg ved en link til deres investorside her

Disclaimer: Dette skal på ingen måte tolkes som en kjøp- eller salgsargumentasjon, men snarere informasjon til deg som privat sparer og noe du kan vurdere å ta en nærmere titt på. 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer