Gå til hovedinnhold

Spar mer til barna uten at overformynderiet tar over

Fra og med 1. juli 2013, får vi en ny vergemålslov. Den kanskje viktigste forandring fra gjeldende lov er at landets overformynderier nedlegges, og vergemålsmyndigheten overføres fra kommunalt valgte overformyndere til landets fylkesmenn.

Det jeg imidlertid synes er mest interessant er at man vil øke grensen for formue for mindreårige som er skjermet fra overformynderiet fra 75 000 kr til 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet i folketrygden (G) er per i dag 82 122 kr. Til neste år vil grunnbeløpet øke noe, slik at 2 G vil bli rundt 170 000 kr.

Mens det nå er en grense på 75 000 kr er det opp til kommunens overformynderi å oppdage dersom beløpet overstiges, men med den nye ordningen er bankene pålagt å innrapportere formuer over 2G.

Forvaltningen til overformynderiet er ofte med svært lav risiko og avkastning, i stor grad rett og slett bankinnskudd. Dersom man ønsker å holde overformynderiet unna og at barnet skal få bedre avkastning på pengene, må man ta grep:

1)      Man kan ved hver pengegave til barnet skrive et gavebrev/testament som sier at du ønsker at summen, aksjene eller fondsandelene skal unntas fra Overformynderiets forvaltning/tilsyn og regnskapsplikt uten hensyn til beløp jf. vergemålsloven § 95.

2)      Man kan spare i eget navn, men da anbefaler jeg at man sparer i en kapitalforsikring/investeringskonto med barnet som begunstiget. Da unngår man at pengene blir med i boet ved skilsmisse eller død. I tillegg slipper barnet å ha formue eller kapitalinntekt som kan medføre at de får mindre stipend fra Lånekassen når den tid kommer.

Utdrag vergemålslovens §95 (vedtatt i 2010, men trer i kraft først 1. juli 2013):

§ 95. Særskilt forvaltning etter bestemmelse av giver og arvelater

Denne loven begrenser ikke en givers eller arvelaters adgang til ved gave eller testament å bestemme at gave eller arv som tilfaller en person under vergemål, skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte. Med mindre det er i strid med arvelaterens eller giverens bestemmelser om alternativ forvaltning eller bruk, gjelder lovens regler om forvaltning og regnskapsføring av midler tilhørende personer som er under vergemål.

Giverens bestemmelse må være skriftlig og datert.

Hvis det vil være åpenbart uheldig for den som er under vergemål, at midlene står til hans eller hennes rådighet, kan vergen med fylkesmannens samtykke frata vedkommende råderetten over dem. På samme vilkår kan vergen med fylkesmannens samtykke bestemme at midlene skal forvaltes etter reglene i denne lov.

Arvelaterens og giverens disposisjoner som nevnt i første og annet ledd må være truffet senest ved gavens oppfyllelse eller fremgå av testamentet.

Mvh Sissel

Photo credit: carvalho / Foter / CC BY

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer