Gå til hovedinnhold

Sissener Canopus – et aksjefond som forvaltes annerledes enn tradisjonelle aksjefond

Se hvordan Jan Petter Sissener og teamet forvalter aksjefondet Sissener Canopus:

Sissener Canopus er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med nordisk fokus som primært investerer i store likvide selskaper med solid balanse, forutsigbar kontantstrøm og god selskapsstyring. Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte aksjer, men har også mulighet til å ta posisjoner i rentepapirer, konvertible obligasjoner og andre omsettelige verdipapirer. Forvalterne benytter derivater for å styre porteføljens risiko, samt for å sikre fondet mot svingninger. Fondet er valutasikret i norske kroner når vi investerer i utenlandske verdipapirer.

Vi har som mål å levere positiv avkastning uavhengig av om børsene går opp eller ned. Gjennom vårt fokus på nordiske aksjer og sektorer, kan vi benytte vår lokale kompetanse og ekspertise. Vår investeringsfilosofi er at «kontantstrømmen aldri lyver» og vi analyserer aksjer basert på fundamentale verdsettelseskriterier med særlig vekt på ledelse, konkurranseposisjon og fremtidig lønnsomhet i selskapet. Fondets fleksible investeringsmandat gir muligheter til å både være fullt eksponert mot aksjemarkedet, samtidig som vi kan sikre oss gjennom salg av indekser og enkeltaksjer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer