Gå til hovedinnhold

#pengepodden investor – Slik posisjonerer Alfred Berg Gambak seg for 2019

I denne episoden av #pengepodden investor har investeringsøkonom Mads Johannesen fått besøk av forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg Gambak. Du får blant annet høre mer om hvordan norske aksjer har prestert i 2018. I tillegg til dette tar de for seg korreksjonen vi ser i markedene om dagen, og bakgrunnen for denne. I siste del av episoden snakker Leif og Mads om utsiktene for 2019, før Leif avslutningsvis kommer med tips til både enkeltselskaper og sektorer han har troen på fremover.

Børsåret 2018

Leif begynner med et tilbakeblikk på 2018 som helhet. Vi startet i januar med veldig god stemning på Oslo Børs, med oppgang i oljeprisen, stigende renter internasjonalt og fest i USA. Smerten kom imidlertid i februar da vi fikk et lite flush ned, og den første korreksjonen på nesen 1,5 år.

Overordnet har det skjedd mye i 2018, her kan man nevne handelskrig, stigende renter, høy prising og en veldig volatil oljepris. Leif forteller videre at AS Norge er det viktigste for Gambak-fondet, men som i finans generelt er markedene påvirket av hverandre. Typisk sykliske sektorer har fått svi som følge av dette i 2018. Til tross for dette er inntjeningsgrunnlaget økende for norske selskaper, noe som er lovende.

Videre snakker Leif og Mads om olje og spesifikt oljeservice. Leif er noe skeptisk og mener man må holde seg til oljeprodusentene, samt de serviceselskapene som har en god og sikker balanse. Han er skeptisk til rigg og supply, men har et lodd i noen av de mest solide, som han mener at kan tåle en tøff tid. Hør mer om hvorfor Gambak er investert i akkurat dette selskapet.

Slik investerer Alfred Berg Gambak i usikre tider

(fra 11:12) Leif innleder med å fortelle om hvorfor vi er inne i en korreksjonsfase i markedet i dag. Mye av grunnen er skepsis til veksten i verden, handelskrig og generell økt belåning i markedet.

Den siste tiden har også media kjørt hardt på noe som ikke er skjedd på en stund, nemlig invertering av renta.  Dette er tolket som et varsel om resesjon og skjedde sist før finanskrisen i 2008.

Videre forteller Leif hvordan han beveger seg i litt usikre tider. Her kan han fortelle at laks har gått veldig bra gitt sentimentet, samt at han har vært undervekt i sykliske aksjer.

Oljeprisen

Videre får du høre mer om oljeprisen og tematikken blir det nylige kuttet på 1,2 millioner fat per dag fra OPEC og Non-OPEC. Leif sin tese er at oljemarkedet trenger litt tid til å «sette» seg og bestemme retninger, og han røper hvilken retning han ser for seg at oljen tar i 2019.

Se hvilket innhold Alfred Berg bidrar med på nordnetbloggen

Sektorgjennomgang for 2019

(fra 24:07) Her går Leif og Mads kronologisk gjennom de ulike sektorene på Oslo Børs.

Olje

Først får du høre hva Mads og Leif tenker om den brede oljesektoren, med fokus på produsentene, samt rigg, seismikk og supply.

Bank og finans

Du får også høre mer om selskaper innen bank- og finanssektoren. Leif legger ikke skjul på at han har troen på sparebankene, og kommer med noen konkrete selskaper som han mener drives godt og har gode fremtidsutsikter. Mads og Leif prater også om forsikringer, og kommer til konklusjonen at disse ser noe dyre ut nå, som følge av enkelthendelser og høy prising. Avslutningsvis i finansbolken får du høre mer om forbrukslåsbankene og inkassoselskapene på Oslo Børs.

Syklisk

Mads mener Yara er et selskap som konstant skuffer i rapportfremleggelser, Leif er noe mer nøytral til selskapet, men påpeker at han er usikker på tilbudsbalansen. Hydro er også et selskap som har hatt problemer i år, og Leif går nærmere inn på hvorfor Gambak har solgt seg helt ut. Videre tar Leif for seg Elkem og REC, som også er preget av handelskrigen.

Fisk

Sektoren har nok en gang hatt et kjempebra år, riktignok rapporterte selskapene ganske dårlig og guider lavere slaktevolum og økte kostnader, samt dårligere marginer. Leif er imidlertid positiv til selskapene, og ser fortsatt positivt på sektoren i 2019. Hør mer om hvordan Gambak er eksponert i sektoren for 2019.

Avslutningsvis i episoden får du høre Leif sine tips til selskaper og sektorer han anser som gode investeringsmuligheter i 2019.

Hør forrige episode av #pengepodden investor: Strategisk allokering med Nordea Wealth Management

Abonner via RSS

Følg på SoundCloud

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer