Gå til hovedinnhold

Mini Futures – en plassering der du selv velger risikonivå

Interessen for Mini Futures har økt markant de siste årene, spesielt i Sverige. En grunn til den økte interessen er at mange investorer setter pris på muligheten til å selv velge risikonivå på egne plasseringer, og dessuten ha muligheten til å tjene penger både når markedet stiger og faller. I dette innlegget lærer du mer om hvordan en Mini Future fungerer.

Nyhet: Nå får du kjøpt Mini Futures i norske kroner som en del av Nordnet Markets-utvalget vårt.

Mini Futures – kort fortalt

Med Mini Futures kan du ta del i verdiutviklingen i en underliggende indeks, råvare eller aksje. Det finnes to typer Mini Futures:

  • Mini Long – som gir avkastning i et stigende marked.
  • Mini Short – som gir avkastning i et fallende marked.

En Mini Future tilbyr ulik gearing (lånegrad) på det underliggende aktiva, og du velger selv hvor mye belånt du ønsker å være. Du kan velge mellom to til femten (!) ganger egenkapitalen din uten å måtte inngå en belånings- eller short-avtale. Det er fordi Mini Futures har en innebygd stop loss-mekanisme som sørger for at du ikke taper mer enn hva du har kjøpt for. Dette gir deg muligheten til å tjene penger både i opp- og nedgang, samtidig som du slipper å bekymre deg for å tape mer enn hva du har investert for.

Sjekk også ut: #pengepodden – Nordnet Markets & Exchange Traded Products

Back to the basics – slik fungerer en Mini Future

En Mini Future kan forklares ved hjelp av fem deler:

  1. Typen Mini Future
  2. Underliggende aktiva
  3. Pris eller kapitalinnsats
  4. Finansieringsnivå
  5. Stop loss-nivå

1. Typen Mini Future

Hvis du har troen på at en bestemt aksje, indeks eller råvare skal stige eller falle, kan det passe å kjøpe Mini Futures. Hvis du vil spekulere i at underliggende skal stige kjøper du en Mini Long, og hvis du vil at underliggende aktiva skal falle, kjøper du en Mini Short. Se eksempler lengre nede.

2. Et underliggende aktiva

Hver Mini Future er knyttet til et underliggende aktiva. Eksempler på dette kan være gull, olje, en aksje eller en aksjeindeks. Prisen på en Mini Future er direkte knyttet til hvordan prisen på det underliggende utvikler seg. Hvis gullprisen for eksempel utvikler seg positivt, vil en Mini Long med gull som underliggende stige i verdi, mens en Mini Short vil falle i verdi.

3. Pris

Kapitalinnsatsen tilsvarer verdien på Mini Futuren, og med det altså prisen dens. Det kan kreves flere Mini Futurer for å kontrollere et underliggende aktiva. Dette kalles for paritet eller multiplikator, og angir hvor mange “Minis” som trengs for å kontrollere det underliggende aktivum, som f.eks. en aksje.

4. Finansieringsnivå – lånedelen i en Mini Future

Lånedelen i en Mini Future finansierer forskjellen mellom kapitalinnsatsen (prisen du betaler for Mini Futuren) og prisen på det underliggende aktiva. Dette kalles for finansieringsnivå og er et viktig parameter når man beregner verdien av en Mini Future, da det er den som bestemmer gearingen.

  • For Mini Long: jo høyere finansieringsnivået er i relasjon til prisen på det underliggende aktiva, desto høyere blir gearingen.
  • For Mini Short: jo lavere finansieringsnivået er i forhold til det underliggende aktiva, desto høyere blir gearingen.

I tilfelle du kjøper et at Nordnet Markets-produktene, så vil Nordnet, sammen med Nordea som utsteder, fastlegge finansieringsnivået for hver Mini Future på utstedelsesdagen. På nordnet.no/nordnetmarkets finner du det aktuelle finansieringsnivået for hver Mini Future.

5. Stop loss-nivå (knock-out)

Hver Mini Future har en innebygd beskyttelse, en såkalt stop loss. Hvis kursen på underliggende når eller passerer stop loss-nivået, vil utstederen avvikle posisjonen av underliggende og regne ut en restverdi. Restverdiens størrelse kan variere og er avhengig av hvilket nivå utstederen klarer å selge eller kjøpe underliggende til. Hvis restverdien er større enn null utbetales denne til innehaveren av Mini Futuren. I verste fall settes restverdien til null. Du kan aldri tape mer enn beløpet du har investert.

Stop loss-nivåer henger sammen med Mini Futurens finanseringsnivå, som justeres hver dag, og stop loss-bufferen. I en Mini Long beregnes stop loss-nivået til summen av finanseringsnivået og stop loss-bufferen. I en Mini Short beregnes det til finanseringsnivået minus stop loss-bufferen. Som utsteder beregner Nordea daglig stop loss-bufferen basert på finanseringsnivået. Nordea kan når som helst justere stop loss-bufferen, dog ikke høyere enn den maksimale stop loss-bufferen. Les mer om stop loss-nivå på Mini Futures her.

Eksempel på Mini Long

Du kjøper en Mini Long fordi du har troen på at aksjekursen til en aksje vil stige. Din Mini Long vil bevege seg likt som underliggende aksje, men du kan bestemme hvor høy gearing (belåning) du vil ha på investeringen din.

Si at prisen på den underliggende aksjen er 100 kroner – da vil finansieringsnivået være på 80 kroner, og kapitalinnskuddet (prisen) være på 20 kroner.

Si at du vil ha 5 ganger gearing (x5), og at aksjen stiger fra 100 kroner til 120 kroner. Aksjen øker 20 % i verdi, mens din Mini Long stiger med 100 % (verdien øker fra 20 til 40 kroner).

Hvis aksjeprisen faller ned til 80 kroner, vil Mini Futuren nå sitt stop loss-nivå og forfalle. Utstederen vil regne ut en restverdi, og i verste fall vil verdien bli null.

(Kilde NDX)

Eksempel på Mini Short

Mini Short fungerer motsatt fra en Mini Long. Du betaler 20 kroner, låner 100 kroner (finansieringsnivået), og shorter dermed aksjen til en verdi av 120 kroner.

Hvis aksjeprisen faller til 80 kroner, får en gevinst på 40 kroner, altså 100 %.

(Kilde NDX)

Vil du lære mer om Mini Futures? Sjekk ut opplæringssiden vår for alle produktene i Nordnet Markets-utvalget.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer