Gå til hovedinnhold

C WorldWide Globale Aksjer Etisk – Nå tilgjengelig for alle

Fra 1. oktober 2021 har vi gjort fondet C WorldWide Globale Aksjer Etisk tilgjengelig via Nordnet da vi senker minsteinnskuddet fra 4 millioner til 1000 kr. Tidligere har fondet vært myntet på institusjonelle kunder som et supplement til våre øvrige fond eller et alternativ til vårt globale fond. Da vi lanserte fondet i Norge for over 20 år siden, allerede i 2000, var det ikke særlig interesse blant privatkunder for etisk forvaltning, noe vi ser har endret seg i den senere tid.

Det overordnede investeringsmålet har vært å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Ansvarlighet og avkastning mener vi er to sider av samme sak, fordi en ubalanse før eller siden vil ramme finansielle resultater. Som for våre øvrige fond er investeringsfilosofien å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt, og som blir bedre og bedre over tid. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.

Porteføljen er fokusert, selv om vi har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder består porteføljen kun av rundt 25-30 likvide aksjer som vi normalt sett har en lang investeringshorisont på. Selskapene er nøye utvalgt av våre erfarne forvaltere og vår investeringsfilosofi har bevist sin verdi i over 30 år. Det krever erfaring og innsikt å velge de riktige selskaper man ønsker å investere i – og ikke minst de man ønsker å velge bort. Vår fokus på identifisere de langsiktige forandringene, gjør det mulig å se gjennom kortsiktig støy i aksjemarkedet.

Fondet har i hovedsak samme porteføljesammensetning som vårt andre globale fond, men utelukker å investere i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, gambling, pornografi, tobakk eller våpen. Vi vil også spesifikt unngå investeringer i selskaper som har hovedaktiviteter tilknyttet utforskning, produksjon, utvinning, raffinering, transport, lagring og generering av kraft fra termisk kull, olje og gass. Ved hver nye investering screenes selskapet av en ekstern konsulent som sikrer at selskapene i porteføljen overholder internasjonale konvensjoner og normer, samt ivaretar sosiale og miljømessige hensyn.

Mer informasjon om fondet finnes i fondets prospekt, vedtekter og KID (nøkkelinformasjon).

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer