Shorte aksjer

Hva er shorting og hvordan shorter du en aksje?

Når du spekulerer i at en aksje skal falle i verdi, kalles det å shorte. Det innebærer at du selger aksjer som du låner, for så å kjøpe tilbake aksjene senere. Du selger med tro på at aksjekursen skal falle slik at du kan kjøpe den tilbake til en lavere pris. Risikoen med shorting er at aksjekursen kan stige, og du taper penger. Aksjekursen kan stige uendelig, men nedsiden er uansett maksimalt 100 prosent. Derfor er det veldig høy risiko ved å shortselge aksjer. De kan stige så mye at du risikerer å tape mer enn hva du har investert.

Hvorfor låner noen ut aksjer til shorting?

For at du skal kunne shorte må noen være villige å låne ut aksjene sine. Du kan altså kun shorte aksjer som er tilgjengelig for lån. Den som låner ut aksjene kan når som helst be om å få disse tilbake. Det finnes dermed en risiko for at du må stenge short-posisjonen din tidligere enn du hadde planlagt. Vanligvis er det store fond og pensjonsstiftelser som låner ut aksjer til shorting. Den som låner ut aksjene får rente på investeringen.

Du som har lånt aksjen og sitter short betaler en rente og eventuell administrasjonsavgift mens du har short-posisjonen på kontoen din.

Når du shorter må ha en sikkerhetsmargin på kontoen din. Dette som en sikkerhet på at du kan betale dersom posisjonen utvikler seg i feil retning. Både saldo og eventuelt belåningsverdi på konto kan benyttes som sikkerhet.

Slik kan du tjene på at en aksje faller

  • En aksje du tror vil falle i verdi koster 100 kroner.
  • I stedet for å kjøpe, velger du å selge aksjen. I og med at du ikke har aksjen fra før får du et negativt antall aksjer på kontoen din.
  • For å avslutte short-posisjonen må du kjøpe tilbake det samme antallet aksjer du har solgt. Hvis du eksempelvis kan kjøpe tilbake aksjen til 50 kroner har du en gevinst på 50 kroner. Da tjener du 50 kroner, ekskludert kurtasje og eventuell rente.