Opp

Ta makten over pengene dine og bestem over din pensjon.

Pensjonsparing på dine vilkår.

Sparing til pensjon = din fremtidige lønn

Pensjon er lønnen du får utbetalt når du en gang blir pensjonist. Hvor stor pensjon du får utbetalt hver måned avhenger av din arbeidsinntekt gjennom et langt yrkesliv, og hvilke pensjonsordninger du har hatt på arbeidsplassen din, men også hvor flink du har vært til å spare selv. For å få en romslig økonomi som pensjonist, anbefaler Nordnet at du også sparer til pensjon på egenhånd.

Hos oss i Nordnet kan du spare til pensjon i aksjer, fond og ETFer.

Pensjonssparing hos Nordnet

Gratis handel i over 600 fond

Spar jevnlig til pensjon og spre risiko med spareavtale

Flytt IPA kostnadsfritt

Flytt pensjonskapitalbevis kostnadsfritt

Start månedlig sparing i IPS

Nordnet Livsforsikring AS

Nordnet Livsforsikring AS

Nordnet Livsforsikring (Nordnet Liv) ble stiftet 19. juni 2014. Selskapet er et heleid datterselskap av det svenske livsforsikringsaksjeselskapet Nordnet Pensjonsförsäkring AB. Selskapet har sin forretningsadresse i Oslo, Norge. Nordnet Liv har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet og tilbyr kun forsikringer uten avkastningsgaranti der kundene selv plasserer og forvalter midlene. Produktene som leveres er: Nordnet Investeringskonto Zero og Nordnet IPA Link.

Kom i gang med pensjonssparing

Når du begynner å spare til pensjon hos oss får du tilgang til Norges største utvalg av fond, og kan handle aksjer på flere markeder. Du kan ta alle valgene selv, få inspirasjon fra eksperter og andre investorer eller investere i en av de ferdige fondsporteføljene våre.

Det viktigste du kan gjøre er å sette i gang med pensjonssparingen slik at du får mest mulig ut av rentes rente-effekten.

Vi anbefaler deg å ta Fondsrådgiveren før du setter i gang med pensjonssparingen. Når du har besvart spørsmålene i testen får du en anbefalt fondsportefølje basert på risikoprofilen din.

Etter at du har fullført Fondsrådgiveren kan du følge stegene under for å komme i gang med sparing til pensjon.

 

Velg pensjonskonto

Du kan spare til pensjon i alle kontotypene vi tilbyr. Under har vil listet kontotypene som er koblet til banken, og de som er koblet til Nordnet Livsforsikring og dermed har et forsikringselement i seg.

Pensjonskonto hos Nordnet Bank NUF

Aksje- og fondskonto

 • Pengene er ikke bundet
 • Invester i alle produktene på nordnet.no
 • Beskatning av gjevinst/tap ved realisasjon

Les mer om Aksje- og fondskonto

Aksjesparekonto

 • Pengene er ikke bundet
 • Skjermingsfradrag og utsatt skatt til gjevinsten tas ut
 • Invester i aksjer, ETFer og aksjefond registrert innen EØS
 • Vi rapporterer til skattemyndighetene for deg

Les mer om Aksjeparekonto

IPS - Individuell pensjonssparing

 • Pengene er bundet til pensjonsalder
 • Få inntil 9200 kr i årlig skattefordel og fritak for formuesskatt
 • Spar til pensjon i aksjer, fond eller børsnoterte fond
 • Velg mellom over 600 fond

Les mer om Individuell pensjonssparing

PKB - pensjonskapitalbevis

 • Gratis å flytte pensjonskapitalbevis til Nordnet
 • Ingen gebyr
 • Velg blant over 600 fond

Les mer om pensjonskapitalbevis

Pensjonskonto hos Nordnet Livsforsikring AS

Investeringskonto Zero

 • Pengene er ikke bundet
 • Utsatt skatt til pengene tas ut
 • En god pensjonskonto med lavere skattesats (24 %)
 • Vi rapporterer til skattemyndighetene for deg

Les mer om Investeringskonto Zero

IPA - Individuell pensjonsavtale

 • Pengene er bundet til pensjonsalder
 • Invester i norske og utenlandske aksjer, fond og renter
 • Kan ikke opprettes, kun flyttes inn til oss - vi hjelper deg med å flytte IPA helt kostnadsfritt

Les mer om Individuell pensjonsavtale

Plasser pengene dine

Velg en ferdig portefølje


Velg blant ferdige fondsporteføljer

Invester i en av de ferdige fondsporteføljene våre og tilpass risikoen slik du selv ønsker. Du kan velge mellom:

Nordnet Trygg som gir veldig lav risiko

Nordnet Forsiktig med lav risiko

Nordnet Balansert med moderat risiko

Nordnet Offensiv med høy risiko

Velg med veiledning


Få hjelp av Fondsrådgiveren

Svar på noen spørsmål om investeringene dine og få et forslag til en fondsportefølje basert på din risikoprofil og strategi. Ta Fondsrådgiveren.


Få veiledning av Spare- og investeringscoachen

Book et møte og få kostnadsfri veiledning. Kontakt Spare- og investeringscoachen.


Bli medlem av Shareville

Shareville er det sosiale forumet vårt der du kan følge andre investorerer, be om tips og hente inspirasjon ved å se hvilke fond og aksjer som er mest populære blant de beste. Les mer om Shareville.


Besøk Nordnetskolen

Her finner du inspirasjon gjennom kostnadsfrie e-post-kurs, nettkurs- og møter, seminarer, podcasten vår #pengepodden, Markedspuls og mye mer. Til Nordnetskolen.

Velg helt selv


Fond

Du kan spare i alt fra rene indeksfond til aktivt forvaltede fond via fondstorget vårt. Du kan søke på forvalter, kategorier eller frie søkeord. Du finner også en liste over de 30 beste fondene. Til fondstorget.


Aksjer

Vil du spare til pensjon i aksjer kan du også plukke helt fritt fra flere markeder. Du kan investere blant annet i Sverige, Danmark, Finland, USA og Canada, i tillegg til det norske markedet. Til markedsoversikten.


ETFer

Du kan også investere i de fleste børsnoterte fond (ETF) med de ulike kontotypene for pensjonssparing. ETFer handles like raskt som en aksje, men har eksponeringen til et fond. Setter du opp en spareavtale i ETFer handler du kurtasjefritt hver måned. Les mer om børsnoterte fond.

Velg beløp og spareavtale

Velg hvor mye du vil spare til pensjon i måneden

Sparer du et fast beløp hver måned fra du er 35 år til du er 65 år får du dette:

 • Sparer du 1000 kr per måned kommer du til å ha 875 000 kr når du er 65. Det blir rundt 3600 kr per måned med en utbetalingstid på 20 år.
 • Sparer du 2000 kr per måned kommer du til å ha 1 750 000 kr når du er 65 år. Det blir rundt 7300 kr per måned med en utbetalingstid på 20 år.

Begge eksemplene er basert på en antatt avkastning på 6 %. Hadde vi tatt utgangspunkt i prognosestandarden på 2,10 % hadde det i eksempel 1 blitt 1900 kr per måned og i eksempel 2 hadde det blitt 3800 kr per måned.

Ved en antatt verdiøkning i løpet av utbetalingstiden vil månedlige utbetalinger øke suksessivt. Utbetalingen i eksemplene er altså første utbetaling.

Sett opp en spareavtale

Når du har bestemt deg for hvor mye du vil spare til pensjon i måneden kan du sette opp spareavtaler. Du kan spare månedlig både i fond og ETFer. Med en spareavtale sprer du risiko ved å kjøpe jevnlig og vil dermed kjøpe både på topp, bunn og midt i mellom.

Med en spareavtale i ETFer handler du kurtasjefritt hver måned.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.