Opp

Invester i

ditt eldre jeg.

Pensjon er din fremtidige lønn.

Du kommer til å være den du er i dag, også den dagen du går av med pensjon. Det som derimot kommer til å endre seg er hva du tjener. Derfor er pensjonssparingen din den viktigste sparingen du har. For selv om pensjon føles langt unna i dag, så er det nå du legger fundamentet for din fremtidige lønn.

Hos oss får du hjelp på veien, med alt fra å samle pensjonen din og starte sparing i IPS til digital investeringsrådgivning. Uten unødvendige avgifter.

Pensjonen din består av tre kilder:

I bunn ligger alderspensjonen fra den statlige folketygden. Dette er noe alle nordmenn har krav på.

I midten ligger jobbpensjon, også kalt tjenestepensjon. Dette er pensjon som bedriften din har betalt inn for deg.

På toppen finner du din private pensjonssparing. Denne kan du påvirke selv og vil bli viktigere fremover som en følge av innsparinger i folketrygden. For å få en romslig økonomi som pensjonist, anbefaler Nordnet at du sparer til pensjon på egenhånd. Her kan du påvirke din fremtidige lønn.

Unngå unødvendige avgifter.

Vi hjelper deg å samle og flytte pensjonssparingen din til Nordnet.
➔ Til flytt pensjon

Øk din fremtidige lønn med IPS.

Starter du IPS-sparingen tidlig kan du få opptil 2,3 millioner kr* mer i fremtidig lønn.
➔ Til Nordnet IPS

Få bedre oversikt over oppspart pensjon.

Samle pensjonkapitalbevisene dine hos Nordnet. Gratis.
➔ Til pensjonkapitalbevis

Få hjelp med digital rådgivning.

Få en skreddersydd fondsportefølje.

Med Fondsrådgiverenåpnes i nytt vindu får du hjelp til å finne fondene som passer deg.

Bli en bedre investor med Shareville.

Bli medlem i Nordens største nettverk av influencereåpnes i nytt vindu innen sparing og investering.

*Slik har vi regnet det ut:


Årlig sparebeløp på 40 000 årlig i 30 år i IPS:

Sparesaldo etter skatt i IPS etter 30 år med sparing i aksjefond: 2 384 000 kroner.

Eksempel:
Christian (35) vil spare til pensjon i en IPS-konto. Han betaler formuesskatt, og vil sette av 40 000 kroner i året i 30 år, til han blir 65 år. Han får 8 800 kroner (22 prosent) tilbake på skatten året etter. Dette beløpet setter han også inn i IPS påfølgende år, slik at han i realiteten sparer 31 200 kroner i året fra år 2. Siden Christian skal spare i flere tiår, velger han aksjefond i hele spareperioden. Etter 30 år kan Christian forvente å ha en sparesaldo etter skatt i IPS på 2 384 000 kroner. Sparer han samme nettobeløp, 31 200 kroner i året, i samme aksjefond i en investeringskonto eller aksjesparekonto, blir saldoen 1 748 000 kroner etter skatt. Forskjellen er 636 000 kroner, eller 36 prosent. Dette er «betalingen» som Christian får for å binde disse pengene frem til pensjon. Dersom Christian ikke betaler formuesskatt blir forskjellen 459 000 kroner, eller 24 prosent.

Forutsetninger: Vi forutsetter en årlig avkastning i aksjefondet på 5,5 prosent, noe som er i tråd med Finans Norges reviderte Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (i et indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt med 22 prosent i 2019. Avkastningen på aksjefond i en investeringskonto/ aksjesparekonto blir beskattet med 31,68 prosent i 2019. Evt formuesskatt på investeringskonto eller aksjesparekonto er på 0,64 prosent årlig (0,85 prosent formuesskatt minus 25 prosent formuesrabatt på aksjefond). IPS er fritatt for formuesskatt. Vi ser bort fra skjermingsfradrag. Sistnevnte vil i realiteten medføre at forskjellene blir noe lavere. Blir den årlige avkastningen høyere enn 5,5 % i spareperioden, vil forskjellene bli større – og motsatt. Velger man en høy renteandel i sparingen, blir forskjellene mindre.

Kom i gang med pensjonssparing.

Når du begynner å spare til pensjon hos oss får du tilgang til Norges største utvalg av fond, og med IPS kan du handle aksjer på flere markeder. Du kan ta alle valgene selv, få inspirasjon fra eksperter og andre investorer eller investere i en av de ferdige fondsporteføljene våre.

Et tips er å ta Fondsrådgiveren før du setter i gang med pensjonssparingen. Når du har besvart spørsmålene i testen får du en anbefalt fondsportefølje basert på risikoprofilen din.

Øk din fremtidige lønn.
Vi hjelper deg på veien.

Spørsmål og svar.

Hvordan finner jeg ut hvilke pensjonsavtaler jeg allerede har?


På norskpensjon.no får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter fra folketrygden, tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. Her får du også oversikt over IPS-avtaler og pensjonskapitalbevis du har hos andre aktører som du kan flytte til Nordnet. 

Hvordan vet jeg hvor mye pensjon jeg har tjent opp til nå?


Du besøker norskpensjon.no for å se hva du har tjent opp i pensjon.

Hvilken kontotype passer best for sparing til pensjon?


Dette er et spørsmål vi ofte får fra kundene våre. Du kan lese dette blogginnleggetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu fra spareøkonomen vår, eller teste kontovelgeren.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.