Gå til hovedinnhold
Momentum trading.

Momentum trading er en strategi der tradere utnytter sterke kursbevegelser i en aksje eller annet verdipapir. Tradere søker etter verdipapirer med kraftige stigende eller fallende trender, og prøver å ta posisjoner for å tjene penger. Målsetningen er å kjøpe verdipapirer med en en stigende trendog selge dem når trenden begynner å avta.

💡Momentumtradere bruker ofte tekniske indikatorer som Relative Strength Index (RSI) eller Moving Average Convergence Divergence (MACD) for å identifisere momentum og sterke/tiltagende bevegelser i markedet. Disse indikatorene gir informasjon om hvor overkjøpt eller oversolgt et verdipapir er, og hjelper traderen med å identifisere potensielle inn- og utgangspunkter.


En momentumtrader vil typisk gå inn i en posisjon når momentumet øker og prisen beveger seg i ønsket retning. De vil også ha klare exit strategier for å sikre gevinst og begrense tap hvis trenden snur. En viktig del av momentum trading er å ha en god risikohåndteringsplan og stop-loss-ordrer for å beskytte seg mot uforutsette reverseringer i prisbevegelsen.

Momentum trading kan være spennende, og svært lønnsomt dersom du klarer å ri trendene og komme inn og ut på riktig tidspunkt. Det krever imidlertid tålmodighet, disiplin og evnen til å identifisere riktig tidspunkt for å gå inn og ut av en posisjon. Det er også viktig å følge med på nyheter og hendelser som kan påvirke markedet og momentumet til et verdipapir.

Momentum trading er en strategi som passer best for tradere som er komfortable med å ta risiko og som har erfaring med teknisk analyse og tolkning av markedstrender.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Skreddersydde vilkår for daytrading.Active trading