Gå til hovedinnhold

Lær deg teknisk analyse i trading.

Teknisk analyse er en viktig del av trading, der man bruker historiske prisdata, mønstre og indikatorer for å forutsi fremtidige prisbevegelser i finansmarkedet. Målet med teknisk analyse er å identifisere trender, reverseringer, støtte- og motstandsnivå og andre mønstre som kan gi verdifulle inngangs- og utgangssignaler.

Et av de grunnleggende prinsippene i teknisk analyse er at markedsprisen allerede reflekterer all tilgjengelig informasjon, inkludert fundamentale faktorer. Derfor fokuserer tekniske tradere på å analysere prisbevegelser og mønstre i stedet for å dykke ned i selskapets fundamentale data eller nyheter.

Tekniske tradere bruker en rekke verktøy og indikatorer i sin analyse. Dette inkluderer trendlinjer, støtte- og motstandsnivåer, glidende gjennomsnitt, volumindikatorer, oscillators som Relative Strength Index (RSI) og MACD, og candlestick-mønstre. Disse verktøyene hjelper tradere med å identifisere mønstre og signaler som kan indikere trendretning, trendstyrke, omvendelser eller mulige inngangs- og utgangspunkter.

Teknisk analyse gir tradere en strukturert tilnærming til å ta beslutninger basert på objektive data og mønstre. Det hjelper også tradere med å bestemme risikostyringsnivåer ved å identifisere potensielle stop-loss-nivåer og mål for gevinst.

Det er viktig å merke seg at teknisk analyse ikke er en krystallkule som vitenskapelig kan forutsi markedet. Det er alltid en risiko for falske signaler og markedssvingninger som kan påvirke prisbevegelser. Derfor er det viktig å kombinere teknisk analyse med andre former for analyse, som fundamental analyse og risikostyring, for å ta mer informerte tradingbeslutninger.

💡 I sum er teknisk analyse en verdifull verktøykasse for tradere, da det hjelper med å identifisere mønstre og signaler i prisdataene, og ta beslutninger basert på historiske trender. Det gir en strukturert tilnærming til trading og kan være nyttig for både kortsiktig og langsiktig trading.Lær deg teknisk analyse.

Hvordan bruke teknisk analyse thumbnail

Daglig leder i Investtech, Christian Sveen Harto, presenterer Investtech og går nærmere inn på hva teknisk analyse er og hvordan det kan benyttes i investeringssammenheng. Denne gjennomgangen passer for deg som har liten eller ingen erfaring med teknisk analyse fra før.

Investtech har i mange år hatt et samarbeid med Nordnet. Selskapet ble grunnlagt i 1997 og er et ledende norsk selskap innen forskning på adferdsbasert finans og teknisk aksjeanalyse. Avanserte matematiske modeller og statistisk optimering ligger til grunn for analysene og gir objektiv og transparent beslutningsstøtte.


Teknisk ananlyse på plattformen thumbnail

Christian tar i denne videoen en gjennomgang av Investtechs analyseplattform. Han demonstrerer her de viktigste verktøyene og viser hvordan man kan scanne markedet for å finne gode handelsmuligheter.

Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Verktøy for bedre timing i markedet.Teknisk analyse