Gå til hovedinnhold
Valg av kontotype.

Det finnes flere ulike kontotyper du kan spare på, og alle har fordeler og ulemper. Din situasjon og dine behov, din plan og hvordan du ønsker å plassere pengene dine bestemmer hvilke som passer best for deg. Under følger en kort beskrivelse av de ulike kontotypene som Nordnet tilbyr.

Aksjesparekonto.

 • Passer deg som sparer langsiktig i aksjer og aksjefond.

 • Fordelen med kontoen er at du får utsatt skatt ved kjøp og salg. Skatten betales først når du tar ut gevinsten ut av kontoen. Innskuddet kan tas ut skattefritt. Slik kan du få full uttelling av rentes-rente-effekten.

 • Alle børsnoterte aksjer, aksjefond og aksje-ETFer hjemmehørende i EU/EØS kan kjøpes på aksjesparekonto, men ikke amerikanske.


Aksje- og fondskonto.

 • Passer for deg som ønsker tilgang til hele investeringsuniverset, også kompliserte produkter.

 • Både enkeltaksjer, fond og ETFer hjemmehørende i EU/EØS samt USA kan handles på denne kontoen – også derivater som bull- og bearprodukter og mini-futures.

 • Ulempen med Aksje- og fondskonto er at gevinstskatten må betales ved realisasjon (for privatpersoner). For aksjeselskaper / holdingselskaper er Aksje- og fondskonto det eneste alternativet.


Investeringskonto (fondskonto)

 • Passer for deg som ønsker å spare i både aksjer, aksjefond, ETFer, kombinasjonsfond og rentefond, og som vil ha fordelen av utsatt skatt.

 • Du kan også spare i amerikanske aksjer her. I en investeringskonto skattlegges alle uttak etter en gjennomsnittsberegning, som er litt mindre gunstig enn for aksjesparekonto. Du må også betale en lav forsikringsavgift på investeringskontoen, fordi de etterlatte vil få 101 % av saldo utbetalt ved dødsfall.

 • Du kan potensielt få ekstra inntekt på norske, nordiske, amerikanske og canadiske aksjer ved Nordnets program for utlån av aksjer.


Sparekonto.

 • Passer for deg som vil ha en høyrentekonto i Nordnet.

 • Sparekonto er et godt supplement til å investere i verdipapirer. Kontoen gir deg høyere rente enn å ha kontanter på kontoen du handler fra, og du kan overføre så ofte du vil.

 • Kontoen er kostnadsfri, i likhet med de andre kontotypene.


Individuell pensjonssparing (IPS).

 • Passer for deg som skal spare til pensjon, og kan binde sparepengene til pensjonsalder.

 • Her kan du spare inntil 15 000 kroner i året og få en skattefordel på inntil 3 300 kroner året etter (p.t. 22 prosent).

 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

 • Pengene du setter inn på en IPS-konto blir låst til du blir pensjonist, og kan tidligst tas ut når du er 62 år. Hele utbetalingen skattlegges som alminnelig inntekt (p.t. 22 prosent).


I tillegg tilbyr Nordnet Egen pensjonskonto (EPK) og Pensjonskapitalbevis. Dette er kontotyper for arbeidsgiverbetalt jobb-pensjon og dette kan du lese mer om under Pensjon.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.