Gå til hovedinnhold

Hvordan lykkes med sparingen?

Denne artikkelen fokuserer på det viktigste ved å lykkes med sparingen, og ikke minst skape en god spareopplevelse. Vi har samlet 3 tips for å lykkes med fondssparingen, samt viktige prinsipper i en grundig utarbeidet spareplan. Videre utforsker vi prinsippet Time in the market vs timing the market, som fremhever hvor viktig det er å tenke langsiktig når du sparer og investerer.

Er du ny på sparing i fond, eller vil du ha litt bedre kontroll? Her kommer fire tips for å lykkes med fondssparingen din.

4 tips for å lykkes med sparing i fond.

FondssparingTips YTThumb

Risikospredning.

Det finnes ikke et eksakt tall på hvor mange fond man bør ha. En håndfull passer de fleste, 3-5 er en bra base. Har du funnet flere fond som du synes er spennende, ja så inkluder de  i porteføljen også.

Hvis du er lite interessert i fond og sparing, og vil ha kun ett fond, bør du velge et billig globalt indeksfond.

Tenk også på å spre deg over flere markeder. Et globalt fond gir deg eksponering over hele den utviklede verden ("Developed Markets"), men du kan også krydre porteføljen med investeringer i vekstmarkeder (Emerging Markets).

Det er ikke feil å ha norske eller nordiske fond i porteføljen også. Er du nybegynner i aksjemarkedet? Vi har laget en oversikt over alle de grunnleggende temaene du bør sette seg inn i. Ta en titt: Lær mer om fond

Månedlig sparing i fond.

Den beste sparingen er enkelt og greit, den sparingen det blir noe av. Alt for ofte blir ikke sparingen en realitet. Dette kan skyldes vanskeligheter med å finne den perfekte prosenten av inntekten som spares, eller fordi man forsøker å time børsens svingninger.

En enkel og smart måte å komme i gang på er å opprette en månedlig spareavtale i fond. Da setter du sparingen på autopilot, og du reduserer timingrisikoen ved at du kjøper fondsandeler både når aksjemarkedet er billig og når det er dyrt. Et tips er å sette trekkdato for spareavtalen til dagen etter lønning, så merker du nesten ikke at pengene går ut av kontoen.

Hvor mye du bør spare avhenger av hvor mye lommeboken din tåler, og hva du føler deg komfortabel med. 5 til 10 % av lønnen er en veldig bra å spare. Men du må sette ditt egne rimelige nivå. Det er bedre å starte forsiktig og heller øke sparebeløpet etterhvert som lønnen øker, enn å gå for hardt ut og gi opp fort.

Hva du sparer til påvirker også sparebeløpet. Forsøk å sett opp et mål og regn deg baklengs til hvor mye du må spare.

Velg riktig type fond.

Skal du spare på lang sikt - mer enn fem år - er aksjefond som regel å anbefale. Det innebærer høyere risiko - i form av større verdisvingninger - enn bank, rentefond og kombinasjonsfond, men på lang sikt har aksjefond viset seg å slå de andre nevnte spareformene.

Om du derimot tenker å ta ut pengene i løpet av de nærmeste årene kan det være smart med rentefond. Det er lavere risiko, og gir en tryggere utvikling uten større bevegelser. Du kan ikke forvente deg like høy avkastning, da risikoen også er lavere.

Synes du det er vanskelig med sparing i fond? Les mer om hvordan du kan velge rett fond her: Dette bør du huske når du skal velge fond

Oppfølging og justering av din spareplan.

Oppfølging og justering av din spareplan er en viktig del av en vellykket sparestrategi. Samtidig som det er viktig å ha en plan på plass, er det like viktig å være fleksibel og tilpasse seg endringer over tid. Her er noen viktige punkter å vurdere:

 1. 1

  Regelmessig evaluering
  Sett av tid til å evaluere spareplanen din regelmessig. For eksempel en gang i året eller når det skjer vesentlige endringer i den økonomiske situasjon din. Dette kan for eksempel være endringer i inntekt, utgifter, mål eller risikotoleranse.

 2. 2

  Måljustering
  Vurder om sparemålene dine fremdeles er realistiske og relevante. Kanskje har du nådd noen av målene dine og ønsker å sette nye, eller kanskje du ønsker å øke innsatsen mot eksisterende mål. Juster sparingen for å sikre at den er i tråd med målene, også når de forandrer seg.

 3. 3

  Risikovurdering
  Vurder din risikotoleranse og vurder om den har endret seg. Dersom du føler deg mer eller mindre komfortabel med risiko, kan det være hensiktsmessig å justere fordelingen av dine investeringer. Vær oppmerksom på at det kan være lurt å spre risikoen ved å ha en diversifisert portefølje.


Hvis du sparer langsiktig i aksjer eller aksjefond er det viktig å holde fast ved din langsiktige plan eller strategi. Essensen i en slik plan er å bestemme deg for et risikonivå (les: aksjeandel) som gjør at du sover godt om natten, selv når børsene faller. Ikke gjør endringer impulsivt eller basert på kortsiktige svingninger i markedet, men på veloverveide argumenter og helst i perioder når markedene er stabile. Eksempel: Har du en plan om å ha en aksjeandel på for eksempel 80 prosent (og 20 prosent renter) i din fonds- og pensjonsportefølje, skal du holde deg til det. Ikke selg i panikk – det ødelegger din langsiktige avkastning.
“Time in the market” i stedet for “timing the market”

"Time in the market" handler om en investeringsfilosofi som legger vekt på å være langsiktig og konsekvent, i motsetning til å forsøke å "time markedet" ved å kjøpe på bunn og selge på topp. Mange private sparere blir fristet til å prøve å forutsi markedets bevegelser i håp om å oppnå høyere avkastning. Dessverre viser forskning at dette er vanskelig, og ofte fører til dårligere resultater.

Å prøve å time markedet kan være risikabelt. Markedet er uforutsigbart, og det er vanskelig å treffe riktig tidspunkt for å kjøpe og selge verdipapirer. Forsøk på å forutse kortsiktige markedsbevegelser kan føre til hyppige transaksjoner, høye transaksjonskostnader og skattemessige implikasjoner, som kan redusere den totale avkastningen.

I stedet for å forsøke å time markedet, er det mer hensiktsmessig å være langsiktig og holde fast ved din investeringsplan eller strategi. Dette innebærer å velge en passende sparehorisont og sette opp en diversifisert portefølje som er i samsvar med økonomiske mål og risikotoleranse.

Ved å være langsiktig og sitte rolig i båten, kan du dra nytte av markedets potensiale for langsiktig vekst. Historisk sett har markedene vist en stigende trend på lang sikt, selv om det kan forekomme perioder med store svingninger og børsnedgang. Ved å ignorere kortsiktige svingninger og opprettholde den langsiktige investeringsstrategien din, øker sjansene for å oppnå en jevn og positiv avkastning over tid.

Private sparere verden over har en tendens til å få dårligere avkastning enn aksjemarkedet generelt, delvis på grunn av forsøket på å time markedet. Ved å følge prinsippet om "time in the market" kan du unngå de vanlige feilene som mange investorer gjør og oppnå bedre resultater. Det handler om å ha tålmodighet, disiplin og tillit til din langsiktige plan.

Husk at investering er en maraton, ikke en sprint. Ved å fokusere på å være langsiktig og holde fast ved din investeringsstrategi, gir du deg selv de beste forutsetningene for å oppnå sunn og stabil vekst over tid.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto