Gå til hovedinnhold

Er du en sparer, investor, spekulant eller trader?

Før du kommer i gang med å plassere pengene dine er det viktig at du vet hvilken spare- eller investortype du er.

Har du mye eller lite kapital? Tenker du kortsiktig eller langsiktig? Vil du bruke mye eller lite tid på å følge opp investeringene dine? Ta mye eller lite risiko? Kan du mye eller lite om markedet fra før? Er du nysgjerrig og vil lære mer?

Det finnes veldig få råd som passer for alle, og derfor bør du starte med å definere hvilken gruppe du tilhører. Er du en sparer, investor, spekulant eller trader? Det kan til og med hende at du er en kombinasjon av flere av disse gruppene. Her kan du lese mer om de ulike gruppene slik at du får mer innsikt i hvilke strategier som passer best for deg.

Sparer.

💡 De fleste av oss er sparere. Du setter av litt penger hver måned, og med tiden kan dette bli en betydelig pengesum. Du er fornøyd med å få aksjemarkedets avkastning, minus kostnader.


Dette er det viktigste for deg som sparer:

  1. 1

    Kom i gang med sparingen

  2. 2

    Spar et beløp hver måned som du har kapasitet til

  3. 3

    Plasser pengene dine i noe fornuftig


På selve plasseringssiden bør spareren, i likhet med investoren, være langsiktig. Aksjefond er et åpenbart valg for deg som sparer, og eventuelt supplert med noen kvalitetsaksjer ved siden av, hvis du er interessert.

Mange utvikler sparingen sin til en hobby som kan være både interessant, lærerik og lønnsom.

Investor.

💡 Investorer plasserer ofte større engangsbeløp i markedet, og/eller har gjerne en portefølje bestående av forskjellige investeringer.


Er du en investor fokuserer du gjerne på avkastningen du oppnår over tid som langsiktig eier i næringslivet. Det er avgjørende å ha god kunnskap om hva du investerer i, kjøpe kvalitet til fornuftige priser, og å holde kostnadene nede.

Hvis du passer best inn i investor-gruppen er du ofte mer involvert i hva som skjer i aksjemarkedet fra dag til dag enn hva en sparer er, og du kan dra nytte av å sette deg inn i ulike investeringsstrategier og analysemetoder.

Spekulant.

💡 Spekulanter tar kortsiktige posisjoner i markedet og er viktige aktører for å oppnå korrekt prising av verdipapirer.

Hvis du er en spekulant ser du etter spesielle situasjoner der du mener aksjer er feilpriset og tar posisjoner i forhold til at aksjekursen skal flytte seg til det du mener er riktig nivå. Tidshorisonten er som regel fra noen dager til noen uker.

En del spekulanter kan også ta rollen som investorer har, men da gjerne som aktive investorer som en involvert i endringsprosesser i bedriftene de går inn i. Spekulanter er avanserte brukere av verktøy for handel, informasjon, analyse og risikostyring.

Svært kortsiktig spekulasjon kalles trading.

Trader.

💡 Hvis du er en trader så er du en aktiv deltaker i den helt kortsiktige daglige prisingen av aksjer, derivater og andre verdipapirer. Du kjøper og selger verdipapirer raskt for å utnytte svingninger i prisene.


Mange tradere eier ikke aksjer over natten, og er kun aktive når markedene er åpne. De kalles daytradere. Som trader bruker du enkle eller avanserte, og i noen tilfeller, automatiserte handelsstrategier. Du bruker også ofte hele spekteret av tilgjengelige investeringsinstrumenter – aksjer (kjøp og shortsalg), opsjoner, futures, ETFer, warranter osv.

Det viktigste for deg som trader er god omsetning (likviditet) i instrumentene du handler, slik at det går an å gå inn og ut av posisjoner raskt og billig. Fokuset til tradere ligger ellers på god risikokontroll, tilgang til rask og god informasjon, samt muligheten til å handle kjapt og billig.

Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.