Gå til hovedinnhold

Hva er en aksjesplitt?

En aksjesplitt er en interessant selskapshendelse. På den ene siden skaper det ingen verdi for selskapet, men på den andre siden kan det påvirke oppfattelsen av aksjekursen betydelig da man mister litt forholdet til historisk kurs og utvikling, og man må forholde seg til en helt annen kroneverdi på aksjen.

Aksjesplitt

Illustrasjonen over viser en aksjesplitt 2:1. Det vil at om du eide 1 aksje før splitten så vil du nå få 2 stk. I praksis så betyr dette at antallet aksjer i selskapet dobles, samtidig som aksjekursen halveres. Selskapets verdi er fortsatt det samme, så rent teoretisk skal ikke splitten ha noen effekt.

Årsaken til at selskaper ofte velger å gjennomføre en splitt er for å senke prisen på aksjen, slik at flere investorer har muligheten til å handle så man øker omsetningen/likviditeten i aksjen. Det er en fordel for mange investorer å kjøpe en aksje som koster 100 kr per aksje i stedet for f.eks 10 000 kr per aksje.

I tilfeller der splitter og spleiser ikke lar seg runde av til hele aksjer blir man som regel kompensert i kontanter for den delen man evt. taper ved avrunding, da man runder ned til hele aksjer.


Hva er en aksjespleis (omvendt splitt)?

En aksjespleis er motsatt prosess, altså at antall aksjer blir færre, og dermed prises hver enkelt aksje høyre. Dette forekommer ofte i selskaper som har hatt en dårlig utvikling på børs, hvor aksjen handles for bare noen få øre. Ved en spleis kan man da få aksjen opp på en mer normal aksjekurs, så den (igjen) handles i kroner og ikke øre. Dette gjør at avstanden mellom kjøper- og selgerkurs (spreaden) blir tettere.

Med andre ord så hverken skapes eller reduseres verdsettelsen av selskapet ved en aksjesplitt eller spleis. Men det kan gi psykologisk verdi i markedet.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto