Gå til hovedinnhold

Prisliste.

Active Trader og Private Banking.

Active Trader

Vår Active Trader-tjeneste er tilpasset deg som handler minst 100 kurtasjegivende handler i måneden i minst tre måneder. Finn ut mer om Active Trader og hvordan du får vilkårene her.Norden

Utenfor Norden

Kurtasje

0,029 %

0,059 %

Minstekurtasje

39 NOK

59 NOK

Private Banking

Vår Private Banking-tjeneste er for deg som har minimum 2,5 millioner NOK i samlet kapital hos Nordnet. Inklusivt bedrifts- og pensjonskonto. Finn ut mer om Private Banking og hvordan du får vilkårene her.Norden

Utenfor Norden

Kurtasje

0,035 %

0,075 %

Minstekurtasje

39 NOK

69 NOK

Handel i NordenActive Trader

Private Banking

Oslo Børs, Stockholm, København og HelsinkiKurtasje

0,029 %

0,035 %

Minstekurtasje

39 NOK

39 NOK

Unoterte norske aksjer (Verdipapirfondsforeningens OTC-liste)Kurtasje

0,1 %

0,1 %

Minstekurtasje

199 NOK

199 NOK

Unoterte svenske aksjer (Mangold-listen)Kurtasje

0,1 %

0,1 %

Minstekurtasje

199 NOK

199 NOK

Oppbevaring av unoterte nordiske verdipapir*Kvartalsvis per instrument

125 NOK

125 NOK

Årlig per instrument

499 NOK

499 NOK


Hver gang du kjøper eller selger en aksje betaler du kurtasje. Det er et prosentbeløp av det du handler for. Er prosentbeløpet mindre enn minstekurtasjen må du likevel betale minstekurtasje. Minstekurtasjen for handel av unoterte verdipapir er høyere enn normal elektronisk handel av børsnoterte aksjer pga. manuell håndtering.

*Gjelder for oppbevaring av unoterte verdipapir som ikke står på OTC-listen i Norge. Belastning gjøres kvartalsvis per instrument. Dette gjelder for alle unoterte innehav som ikke kan handles på Nordnets plattform.

Kjøp, salg og bytte av fond.


Alle

Kjøp og salg

Gratis*

Bytte av vanlige fond

Gratis*

 

*noen fond kan ha kostnader ved kjøp og salg.

For handel av fond over telefon - se prisene for telefonhandel.

Plattformavgift på fond.

Plattformavgiften du betaler avhenger av hvilke fond du er investert i. Årlig forvaltningskostnad i fondene, fratrukket returprovisjon, kommer i tillegg.

Fondstype

Plattformavgift

Aktive aksjefond*

0,29 %

Indeksfond

0,19 %

Pengemarkedsfond

0,09 %

Andre rentefond**

0,19 %


* inkluderer kombinasjonsfond og hedgefond.

** inkluderer obligasjonsfond, high-yield fond og øvrige rentefond.

Se regneeksempel her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.Active Trader

Private Banking

Kurtasje

0,1 %

0,1 %

Minstekurtasje

199 NOK

199 NOK


Andre meglertjenester som blokk- og algoritmeordre:
Kontakt meglerbordet for mer informasjon.

Prisene gjelder for telefonhandel i alle markeder inkludert London og Euronext. Prisene gjelder også hvis du handler fond over telefon.Norge

Sverige

Danmark

Finland

Fast kostnad

250 NOK

250 NOK

250 NOK

250 NOK

Rente fra

4,5 %

3 %

4 %

3 %


Hvis du shorter intradag betaler du kun kurtasje for handelen. Hvis du sitter med shortposisjonen over natten betaler du fast kostnad og rente.

Du kan kun shorte på norske, danske, svenske og finske markeder. Det er ikke mulig å shorte på øvrige markeder.Active Trader

Private Banking

Kurtasje

0,059 %

0,075 %

Minstekurtasje

59 NOK

69 NOK


NB! For opsjoner og Forwards (aksjeterminer) kommer det i tillegg clearingavgifter som varierer i de nordiske landene. Clearingavgifter følger de til enhver tid gjeldene avgiftene til Nasdaq OMX. Clearingavgiftene gjelder alle prismodellene hos Nordnet.

Se clearingavgiftene for de ulike markedene. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.Active Trader

Private Banking

Per kontrakt

10 NOK

10 NOK

Minstekurtasje

39 NOK

39 NOK


Det blir belastet kurtasje på future-kontrakter som går til forfall.

NB! For opsjoner og Forwards (aksjeterminer) kommer det i tillegg clearingavgifter som varierer i de nordiske landene. Clearingavgifter følger de til enhver tid gjeldene avgiftene til Nasdaq OMX. Clearingavgiftene gjelder alle prismodellene hos Nordnet.

Se clearingavgiftene for de ulike markedene. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Oslo Børs

Nasdaq Stockholm

Nasdaq København

Nasdaq Helsinki

Ordrer over 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR

0 NOK

0 SEK

0 DKK

0 EUR

Ordrer under 1.000 SEK/DKK/NOK eller 100 EUR

29 NOK

19 SEK

29 DKK

3 EUR


Handel utenfor NordenActive Trader

Private Banking

Kurtasje

0,059 %

0,075 %

Minstekurtasje

59 NOK

69 NOK

 

Hver gang du kjøper eller selger en aksje må du betale kurtasje. Det er et prosentbeløp av det du handler for. Er prosentbeløpet mindre enn minstekurtasjen må du likevel betale minstekurtasje.

Eksempel: Har du Mini-kurtasje og handler 100 aksjer til en kurs på 50 kroner, må du betale 5000 kroner pluss kurtasje på 49 kroner for handelen. Det samme gjelder hvis du handler for 15 000 kroner. Du betaler fortsatt 49 kroner i kurtasje fordi prosentandelen utgjør mindre enn minstekurtasjen. Handler du derimot for 30 000 kroner, betaler du 60 kroner i kurtasje fordi prosentandelen er høyere enn minstekurtasjen.

Kjøp, salg og bytte av fond.


Alle

Kjøp og salg

Gratis*

Bytte av vanlige fond

Gratis*

 

*noen fond kan ha kostnader ved kjøp og salg.

For handel av fond over telefon - se prisene for telefonhandel.

Plattformavgift på fond.

Plattformavgiften du betaler avhenger av hvilke fond du er investert i. Årlig forvaltningskostnad i fondene, fratrukket returprovisjon, kommer i tillegg.

Fondstype

Plattformavgift

Aktive aksjefond*

0,29 %

Indeksfond

0,19 %

Pengemarkedsfond

0,09 %

Andre rentefond**

0,19 %


* inkluderer kombinasjonsfond og hedgefond.

** inkluderer obligasjonsfond, high-yield fond og øvrige rentefond.

Se regneeksempel her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.Active Trader

Private Banking

Kurtasje

0,1 %

0,1 %

Minstekurtasje

199 NOK

199 NOK

Prisene gjelder for telefonhandel i alle markeder inkludert London og Euronext.
Prisene gjelder også hvis du handler fond over telefon.

Ring oss på 23 33 30 23.Per stykk

ADR


0,05 - 0,05 EUR


GDR

0,005 - 0,05 EUR

ADR: American Depository Receipt. Administrerende banker belaster Nordnets kunder en ADR-avgift når en aksje handles på en annen børs enn selskapets primærnotering. For eksempel gjelder dette aksjen Gazprom som er primærnotert i Russland, men som også kan handles i USA, England og Tyskland.

GDR: Administrerende banker belaster Nordnets kunder en GDR-avgift når en aksje handles på en annen børs enn selskapets primærnotering. Gjelder tyske og britiske verdipapir.


Prosent

Stamp duty

0,5 %

Fransk skatt

0,3 %

Spansk skatt

0,2 %

Italiensk skatt

0,1 %

Stamp duty: Gjelder britiske verdipapir.

Fransk skatt: Omsetningsskatt (French Transaction Tax) ved kjøp av franske aksjer. Avgiften gjelder visse franske verdipapir. Kontakt Nordnet for mer informasjon.

Spansk skatt: Omsetningsskatt (Spanish transaction tax) ved kjøp av spanske aksjer. Avgiften gjelder visse spanske verdipapirer. Kontakt Nordnet for mer informasjon.

Italiensk skatt: Omsetningsskatt (Italian transaction tax) ved kjøp av italienske aksjer. Avgiften gjelder visse italienske verdipapirer. Kontakt Nordnet for mer informasjon.Active Trader

Private Banking

Per kontrakt

25 NOK

25 NOK

Minstekurtasje

59 NOK

59 NOK

Det blir belastet kurtasje på future-kontrakter som går til forfall.

Valuta


Valutaspread

Med valutakonto

0,075 % ved kjøp og 0,075 % ved salg

Uten valutakonto (automatisk veksling)

0,25 % ved kjøp og 0,25 % ved salg

Innlagte vekslingsordre utføres hver bankdag ca. klokken 11.30, 17.00 og 22.00.

Det finnes to måter å veksle valuta på hos Nordnet – enten kan du gjøre det selv via en valutakonto eller så gjør vi der for deg gjennom automatisk veksling. Dersom du ikke har en valutakonto for den aktuelle valutaen så veksler vi for deg.

Har du en aktiv valutakonto for valutaen du vil veksle er valutaspreaden 0,075 % ved kjøp og 0,075 % ved salg. Har du ikke en aktiv valutakonto er valutaspreaden 0,25 % ved kjøp og 0,25 % ved salg. Dette gjelder uansett hvilken valuta du veksler.

I kontotypene Investeringskonto Zero og Aksjesparekonto blir alle investeringer i verdipapirer notert i en annen valuta automatisk vekslet om til NOK.

Renter og kreditt

Sparekapital

Nominell rente

Effektiv rente

0 til 2 500 000

4,24 %

4,32 %

2 500 000 til 5 000 000

2,99 %

3,03 %

5 000 000 til 10 000 000

2,79 %

2,83 %

Over 10 000 000

2,49 %

2,52 %
→ Lær mer om boliglån.

Private Banking og Active Trader

Nominell rente

Effektiv rente

0 til 500 000

3,95 %

4,02 %

500 000 til 2 000 000

5,65 %

5,80 %

2 000 000 til 5 000 000

4,45 %

4,54 %

5 000 0000 til 10 000 000

4,45 %

4,54 %

Over 10 000 000

3,95 %

4,02 %

→ Lær mer om belåning.

Overbelåning og overtrekk

Prismodell

Overbelåning*

Overtrekk*

Alle

11,75 %

11,75 %

*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 • Du risikerer å få overbelåningsrente hvis du låner for mer enn hva du har sikkerhet for å låne.
 • Du risikerer å få overtrekksrente hvis du tar ut for mye penger fra kontoen din, eller handler før du har fått penger inn på kontoen din.


Pris

Stegning av posisjoner ved overbelåning

200 NOK


Intradagskreditt


Pris

Opprettelse av aksjekreditt

Gratis

Stegning av intradagskreditt

99 NOK

 

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

Lånerente i SEK


Active Trader

Private Banking

Effektiv rente

4,65 %

4,65 %

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn én dag at du betaler rente.

→ Lær mer om belåning.

Overbelåning og overtrekk

Prismodell

Overbelåning*

Overtrekk*

Alle

11,75 %

11,75 %

*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 • Du risikerer å få overbelåningsrente hvis du låner for mer enn hva du har sikkerhet for å låne.
 • Du risikerer å få overtrekksrente hvis du tar ut for mye penger fra kontoen din, eller handler før du har fått penger inn på kontoen din.


Pris

Stegning av posisjoner ved overbelåning

200 NOK


Intradagskreditt


Pris

Opprettelse av aksjekreditt

Gratis

Stegning av intradagskreditt

99 NOK

 

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

Lånerente i DKK


Active Trader

Private Banking

Effektiv rente

5,06 %

5,06 %

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn én dag at du betaler rente.

→ Lær mer om belåning.

Overbelåning og overtrekk

Prismodell

Overbelåning*

Overtrekk*

Alle

11,75 %

11,75 %

*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 • Du risikerer å få overbelåningsrente hvis du låner for mer enn hva du har sikkerhet for å låne.
 • Du risikerer å få overtrekksrente hvis du tar ut for mye penger fra kontoen din, eller handler før du har fått penger inn på kontoen din.


Pris

Stegning av posisjoner ved overbelåning

200 NOK


Intradagskreditt


Pris

Opprettelse av aksjekreditt

Gratis

Stegning av intradagskreditt

99 NOK

 

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

Lånerente i EUR


Active Trader

Private Banking

Effektiv rente

5,06 %

5,06 %

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn én dag at du betaler rente.

→ Lær mer om belåning.

Overbelåning og overtrekk

Prismodell

Overbelåning*

Overtrekk*

Alle

11,75 %

11,75 %

*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 • Du risikerer å få overbelåningsrente hvis du låner for mer enn hva du har sikkerhet for å låne.
 • Du risikerer å få overtrekksrente hvis du tar ut for mye penger fra kontoen din, eller handler før du har fått penger inn på kontoen din.


Pris

Stegning av posisjoner ved overbelåning

200 NOK


Intradagskreditt


Pris

Opprettelse av aksjekreditt

Gratis

Stegning av intradagskreditt

99 NOK

 

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

Lånerente i USD


Active Trader

Private Banking

Effektiv rente

5,54 %

6,27 %

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn én dag at du betaler rente.

→ Lær mer om belåning.

Overbelåning og overtrekk

Prismodell

Overbelåning*

Overtrekk*

Alle

11,75 %

11,75 %

*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 • Du risikerer å få overbelåningsrente hvis du låner for mer enn hva du har sikkerhet for å låne.
 • Du risikerer å få overtrekksrente hvis du tar ut for mye penger fra kontoen din, eller handler før du har fått penger inn på kontoen din.


Pris

Stegning av posisjoner ved overbelåning

200 NOK


Intradagskreditt


Pris

Opprettelse av aksjekreditt

Gratis

Stegning av intradagskreditt

99 NOK

 

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

Lånerente i CAD


Active Trader

Private Banking

Effektiv rente

5,54 %

6,7 %

Visste du at det koster ingenting å ha en belåningsavtale du ikke bruker? Det er først når du låner i mer enn én dag at du betaler rente.

→ Lær mer om belåning.

Overbelåning og overtrekk

Prismodell

Overbelåning*

Overtrekk*

Alle

11,75 %

11,75 %

*Overbelåningsrenten og overtrekksrenten kommer i tillegg til nominell lånerente. Effektiv rente beregnes på årsbasis og inkluderer "rentes-rente-effekten".

 • Du risikerer å få overbelåningsrente hvis du låner for mer enn hva du har sikkerhet for å låne.
 • Du risikerer å få overtrekksrente hvis du tar ut for mye penger fra kontoen din, eller handler før du har fått penger inn på kontoen din.


Pris

Stegning av posisjoner ved overbelåning

200 NOK


Intradagskreditt


Pris

Opprettelse av aksjekreditt

Gratis

Stegning av intradagskreditt

99 NOK

 

Du må selv passe på posisjonene dine. Sitter du med en posisjon over natten kan du risikere at vi tvangsselger påfølgende dag.

Prisene nedenfor gjelder for alle valutaer (NOK, SEK, DKK, EUR, USD og CAD).

Innskuddsrente

Kontotype

Effektiv rente

Mer om kontotypen

Sparekonto

0,6 %

Mer om sparekonto

Aksjesparekonto

0 %

Mer om aksjesparekonto

Aksje- og fondskonto

0 %

Mer om aksje- og fondskonto

Investeringskonto Zero

0 %

Mer om Investeringskonto Zero

Pensjonskapitalbevis

0 %

Mer om pensjonskapitalbevis

IPS

0 %

Mer om IPS

IPA

0 %

Mer om IPA

Handelsverktøy

Realtidsapplikasjoner


Pris

www.nordnet.no

Gratis

Mobil-apper*

Gratis

Autotrader

995 NOK/kvartal

Infront Active Trader**

1025 NOK/mnd (799 NOK)


*tilgjengelig for iPhone og Android

**for bedriftskunder koster Infront 1299 NOK inklusiv MVA per måned.

→ Finn ut mer om alle handelstjenestene våre.

Gammel pris står oppført i parantes. Nye priser for Infront Active Trader er gjeldende fra 01/12/21.


Infront Web Trader


Active Trader**

Private Banking*

Pris

Gratis

60 (49) NOK/mnd.


Beløpet trekkes direkte fra kontoen din den 25. hver måned.

Beløpet trekkes for hver påbegynte måned.

*16-30 kurtasjegivende sluttsedler per kalendermåned.

**Mer enn 30 kurtasjegivende sluttsedler per kalendermåned.

→ Finn ut mer om Infront Web Trader.


Per måned

Investtech - teknisk analyse

299 NOK*

Investtech - morgenrapport på e-post

Gratis

Morningstaranalyse

Gratis

Fondsrådgiveren

Gratis

*gjelder for alle kurtasjeklasser.

→ Bestill teknisk analyse fra Investtech.

Varsling

PRISMODELL

VARSLING PÅ SMS

VARSLING PÅ E-POST

Alle

2 NOK per SMS*

Gratis


*belastes kontoen din én gang i måneden.

Sett opp varsling hvis et spesielt ord dukker opp i en nyhet, eller for å få handelbekreftelse direkte på mobilen.

Du setter opp ulike varslinger under "mine alarmer og rapporter Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu." når du er innlogget

Nyheter på nordnet.no


Pris per måned

TDN Finans (Norge, realtid)

500 NOK

Nyhetsbyrån Direkt (Sverige, realtid)

260 NOK

Ritzau Finans (Danmark, realtid)

Gratis

Arvopaperi (Finland, realtid)

Gratis

Pressemeldinger på nordnet.no


Pris per måned

Hugin Online (Norden)

Gratis

Cision (Norden)

Gratis

NG News (Sverige)

Gratis

Aktietorget (Sverige)

Gratis

beQuoted (Sverige)

Gratis

Nyhetsflash i Infront Web Trader

Medie

Marked

Pris per måned

Infront distribusjonsavgift per måned

Total pris per måned

TDN Finans Flash

Norge

1145 NOK

30 NOK

1175 NOK

TDN Finans realtid

Norge

400 NOK

30 NOK

430 NOK

TDN Finans Delay

Norge

0 NOK

0 NOK

0 NOK

Direkt Flash

Sverige

1480 NOK

0 NOK

1480 NOK

Direkt realtid

Sverige

0 NOK

0 NOK

0 NOK

Ritzau Finans Flash

Danmark

250 NOK

0 NOK

250 NOK

Ritzau Finans realtid

Danmark

0 NOK

0 NOK

0 NOK

Kauppalehti News & Flash

Finland

55 NOK

30 NOK

85 NOK

Kauppalehti News RSS

Finland

0 SEK

0 SEK

0 SEK

Kursinformasjon

Kursalarm

Prismodell

Varsling i app

Alle

Gratis

 

Du kan se hvordan du setter opp en kursalarm her.

Level 1 og level 2, viser hvor mye av ordreboken du får i realtid.
Level 1: Tilgang til en linje av ordreboken, beste bid-ask med tilhørende antall i realtid.
Level 2: Tilgang til hele ordreboken.


Active Trader

Private Banking

Kurser Norge (Oslo Børs og NGM)Strømmende realtidskurser aksjer, ETFer og warranter uten ordredybde – Level 1

Gratis**

Gratis**

Strømmende realtidskurser aksjer, ETFer og warranter med ordredybde – Level 2

Gratis**

Gratis**

Snapshots realtidskurser ved ordrelegging, aksjer, ETFer og warranter med ordredybde

Gratis

Gratis

Snapshots realtidskurser opsjoner og terminer med ordredybde

Gratis

Gratis
Kurser Sverige Danmark og Finland (Nasdaq, OMX børsene og NGM/Spotlight)Strømmende realtidskurser aksjer, ETFer og warranter uten ordredybde – Level 1

Gratis**

Gratis**

Strømmende realtidskurser aksjer, ETFer og warranter med ordredybde – Level 2

Gratis**

Gratis**

Snapshots realtidskurser opsjoner og terminer med ordredybde – Level 1

Gratis

Gratis

Strømmende realtidskurser opsjoner og terminer med ordredybde – Level 1

15 NOK

15 NOK

Strømmende realtidskurser opsjoner og terminer med ordredybde – Level 2

70 NOK

70 NOK
Kurser TysklandStrømmende kursinformasjon aksjer og ETFer uten ordredybde (15 min. forsinkelse)

Gratis

Gratis

Strømmende realtidskurser aksjer og ETFer uten ordredybde – Level 1

85 NOK

85 NOK

Snapshots realtidskurser ved ordrelegging aksjer og ETFer uten ordredybde – Level 1

Gratis

Gratis

Strømmende DAX future (15 min. forsinkelse)

Gratis

Gratis

Strømmende DAX future (Realtid) – Eurex Level 1

70 NOK

70 NOK
Kurser USAStrømmende kursinformasjon aksjer uten ordredybde (15 min. forsinkelse)

Gratis

Gratis

Strømmende realtidskurser aksjer uten ordredybde – Level 1

15 NOK

15 NOK

Snapshots realtidskurser ved ordrelegging aksjer uten ordredybde – Level 1

Gratis

Gratis

Strømmende CME: E-mini futures only - Level 1 (Nasdaq 100 Future og S&P 500 Future (15 min. forsinkelse))

Gratis

Gratis

Strømmende CME: E-mini futures only - Level 1 (Nasdaq 100 Future og S&P 500 Future (Realtid))

705 NOK

705 NOK
Kurser CanadaStrømmende kursinformasjon aksjer uten ordredybde (15 min. forsinkelse)

Gratis

Gratis

Strømmende realtidskurser aksjer uten ordredybde – Level 1

140 NOK

140 NOK

Snapshots realtidskurser ved ordrelegging aksjer uten ordredybde – Level 1

Gratis

Gratis

* Ordinære priser gjelder prisgruppene: Mini, Normal, Student, Bonus og VIP.
** Gjelder fra og med 1. juni til og med 31. desember 2019.

De nordiske børsene

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Strømmende realtidskurser for aksjer på Oslo Børs
(Nordnet: Oslo SE: Equities & Derivatives – Level 1)

0 NOK/mnd

0 NOK/mnd

0 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser for aksjer på Nasdaq København, Stockholm og Helsinki
(Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed Income- Level 1)

15 NOK/mnd

0 NOK/mnd

15 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser for derivater på Nasdaq København, Stockholm, Helsinki og Oslo
(Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 1)

15 NOK/mnd

0 NOK/mnd

15 NOK/mnd

Realtidskurser på NGM/NDX med ordredybde
(Nordic Growth Market: NGM/NDX – Level 2)

0 NOK/mnd

50 NOK/mnd

50 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser med ordredybde for aksjer på København Fondsbørs, Stockholmsbørsen og Helsinkibørsen
(Nordnet: Nasdaq Nordic: Equities and Fixed income – Level 2)

0 NOK/mnd

30 NOK/mnd

30 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser med ordredybde for derivater på København Fondsbørs, Stockholmsbørsen, Helsinkibørsen, og Oslo Børs
(Nasdaq Nordic: Derivatives – Level 2)

70 NOK/mnd

50 NOK/mnd

120 NOK/mnd 


*Gratis for prismodellen VIP, Active Trader og Private Banking-kunder med mer enn 30 handler per kalendermåned.

Canada

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Strømmende realtidskurser for canadiske aksjer
(Toronto TSX & TSX-V: Equities Private Level 1)

140 NOK/mnd

50 NOK/mnd

 190 NOK/mnd


USA

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Strømmende realtidskurser for amerikanske aksjer
(Nordnet: Nasdaq and NYSE)

15 NOK/mnd

50 NOK/mnd

65 NOK/mnd

Nasdaq futures og S&P futures i realtid
(US CME: E-mini Futures only - Level 1)

705 NOK/mnd

50 NOK/mnd

755 NOK/mnd

Dow Jones Indices i realtid
(Nordnet: DJ Indices)

0 NOK/mnd

0 NOK/mnd

0 NOK/mnd 

Tyskland

Kurser

Avgift til børsen

Infront distribusjonsavgift

Totalt

Strømmende realtidskurser for aksjer på Xetra, indeks og ETF ekskludert ordredybde (Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market - Level 1)

85 NOK/mnd

50 NOK/mnd

135 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser for aksjer på Xetra, indeks og ETF inkludert ordredybde
(Deutsche Börse: Frankfurt/Xetra: Spot Market - Level 2)

300 NOK/mnd

50 NOK/mnd

350 NOK/mnd

Strømmende realtidskurser for Deutsche Börse indeks og ETF på Xetra
(Deutsche Börse indicies & Xetra ETF)

15 NOK/mnd

0 NOK/mnd

15 NOK/mnd

Eurex Futures og opsjoner
(Eurex: Futures & Options - Level 1)

70 NOK/mnd

50 NOK/mnd

120 NOK/mnd 


Forsikring

Administrasjonskostnad

0 NOK*

Innskuddskostnad

0 NOK

Kostnad ved uttak

0 NOK

Kostnad ved endring av avtalens oppsett

0 NOK

Flyttekostnad

199 NOK


*Du vil motta en inntekt ved eventuelle utlån av aksjer fra din Investeringskonto Zero. Ved utbetaling av denne inntekten, trekker Nordnet en kostnad knyttet til administrasjon av utlåningen – se eksempelet nedenfor. Reserverer du deg mot utlån, vil du hverken motta en slik inntekt eller belastes en kostnad.

Regneeksempel: Si at du har 100 000 kroner investert i en aksje og at i gjennomsnitt 20 prosent av denne beholdningen lånes ut i løpet av ett år til en rente på 5 prosent. Da vil bruttoinntekten i lånemarkedet utgjøre 1000 kroner, forutsatt at aksjens verdiutvikling har vært uforandret.

10 prosent av inntekten, 100 kroner, trekkes som et avdrag for kostnader til Nordnets låneagent (som drifter låneplattformen). Av de gjenstående 900 kronene trekker Nordnet en kostnad på 50 prosent, 450 kroner, for å dekke operasjonelle kostnader og risiko.

I dette eksempelet blir din ekstra inntekt 450 kroner (0,45 prosent av investert beløp).

Nedenfor finner du et eksempel over årlige kostnader avhengig av alder, og et eksempel på kostnader hvis du har en kontoverdi på 100 000 NOK. Forsikringsverdien er 101 % av kontoverdien din. I dette eksempelet vil de du har begunstiget få utbetalt 101 000 kroner dersom du dør. Forsikringskostnaden for de ekstra 1 000 kronene som blir utbetalt ved død fremgår av eksempelet.

→ Finn ut mer om kapitalforsikringen Investeringskonto Zero.


Eksempel på forsikringskostnader:

Alder

Årlig prosent

Eksempel på årlig kostnad

5

0,001 %

0,52 NOK

10

0,001 %

0,54 NOK

15

0,001 %

0,56 NOK

20

0,001 %

0,60 NOK

25

0,001 %

0,67 NOK

30

0,001 %

0,79 NOK

35

0,001 %

0,98 NOK

40

0,001 %

1,30 NOK

45

0,002 %

1,84 NOK

50

0,003 %

2,74 NOK

55

0,004 %

4,25 NOK

60

0,007 %

6,78 NOK

65

0,011 %

11,01 NOK

70

0,018 %

18,09 NOK

75

0,03 %

29,94 NOK

80

0,05 %

49,76 NOK

85

0,083 %

82,95 NOK

90

0,138 %

138,49 NOK

95

0,231 %

231,45 NOK

100

0,387 %

387,02 NOK

Administrative tjenester

Sendt per post:


Pris per stykk

Årsoppgave per post

199 NOK

Kontoutdrag per post

99 NOK

Engasjementforespørsel

750 NOK

Sluttseddel per post

19 NOK


Nordnet har rett til å belaste rimelige avgifter for tjenester utført på særskilt oppdrag fra kunden.

Uttak, overføringer og flytt av kontanter og verdipapir:

Flytt av utført handel

199 NOK

Uttak av penger via nett

Gratis

Overføre penger internt mellom Nordnet-kontoer

Gratis

Manuelt uttak av penger

200 NOK

Uttak av penger til utlandet

200 NOK

Flytt av verdipapirer fra Aksje- og fondskonto til Aksjesparekonto hos Nordnet

Gratis

Flytt av ikke-nordiske verdipapir fra Nordnet

500 NOK

Flytt av verdipapirer mellom kontoer


- Minstepris (NOK per verdipapir)

50

- Maksbeløp (NOK per mottaker)

450

Flytt av nordiske verdipapir fra Nordnet


- Minstepris (NOK per verdipapir)

150

- Maksbeløp (NOK per mottaker)

450

Flytt av derivater til Nordnet og mellom Nordnet-kontoer


- Minstepris (NOK/SEK/DKK per kontrakt)

30

- Høyeste beløp (NOK/SEK/DKK per mottaker)

2500Produkt

Pris for flytting

Pensjonskapitalbevis

199 NOK

Investeringskonto Zero

199 NOK

IPA

199 NOK

IPS

199 NOK

Aksjesparekonto

199 NOK*


*Å flytte en aksjesparekonto koster 199 NOK. Det tilkommer også en avgift på 150 per verdipapir, men maks 450. Det vil si at du betaler maksimalt 649 NOK for å flytte en konto som inneholder mer enn tre forskjellige verdipapir. Se prislisten ‘Administrative tjenester – Overføringer’ for mer informasjon.

 


Pris

Svar på Corporate Actions via telefon, meldingssentral eller faks

300 NOK

Manuell betaling av Corporate Actions*

300 NOK

Håndtering av selskapshendelser utenom det normale**

1500 NOK

Du får svar på Corporate Actions via VPS Investortjenester og tjenesten Corporate Actions gratis.

*Hvis du tegner aksjer direkte hos VPS må du bruke et kontonummer fra dagligbanken din, ikke kontonummeret på Nordnet-kontoen din. Bruker du kontonummeret fra Nordnet-kontoen din må du betale en avgift for manuell betaling av Corporate Actions.

**gjelder for eksempel konvertering, omklassifisering og tidlig innløsning.