I samarbeid med iShares by BlackRock.

Hva er bærekraftig investering?

En bærekraftig investering ble en gang sett på som en avveining mellom verdi og "verdier." I dag er det likevel noe investorer ikke lenger har råd til å ignorere.

Mer detaljerte data, sofistikerte analyser og skiftende samfunnsoppfatninger har forvandlet bærekraftige investeringer fra en aktivaklasse i periferien av en portefølje til en tilnærming investorer bruker for å bygge sin kjerneinvestering.

Gjennom kombinasjonen av tradisjonelle investeringstilnærminger med miljø-, sosial- og styrings-innsikt (ESG) tar investorer, som spenner fra globale institusjoner til enkeltpersoner, en bærekraftig tilnærming for å forfølge sine investeringsmål.

Hvordan investere bærekraftig.

Det er et bredt spekter av metoder å integrere bæredyktighet i den måte man invester på, som går fra eksklusjon av bestemte eksponeringer til allokering av kapital med sikte på å oppnå spesifikke positive resultater.

Utelukkelser.

Her er det snakk om å utelukke selskaper basert på spesifikke selskaper eller sektorer som utgjør særlig risiko eller krenker en investors verdigrunnlag.

De riktige søkemetodene kan utgjøre en stor forskjell. Screeninger ut fra miljømessige-, sosiale- og ledelsesmessige kriterier (ESG) er en type bærekraftige investeringssøk. De eliminerer visse eksponeringer fra porteføljen din basert på kriterier som forretningsengasjement eller sektor.

iShares MSCI ESG-screenede ETF-er har som mål å følge indekser som utelukker selskaper som oppfyller noen av følgende beskrivelser: Kontroversielle våpen, atomvåpen, brudd på FNs Global Compact, termisk kull, private våpen, tobakk og oljesand.

ESG.

En regelbasert tilnærming til valg av selskaper basert på deres forpliktelser til positiv miljø-, sosial- og styringspraksis.

Tilgang til tradisjonelle kjerneksponeringer med sterkere fokus på selskapene med de sterkeste kjennetegnene knyttet til miljø-, sosiale- og styrings-faktorer (ESG).

Bærekraftige temaer.

Spesielt fokus på E, S, eller G spørsmål eller megatrender, for eksempel ren energi eller mangfoldet i en virksomhets arbeidskraft.

Läs mer om de fem megatrenderna som BlackRock har identifierat som påverkar vår framtid; Klimatförändringar och resursbrist, demografiska och sociala förändringar, teknologiska genombrott, snabb urbanisering och skiftande ekonomisk makt.

Påvirkning.

Forpliktelse til å oppfylle både ikke-økonomiske og økonomiske mål, rettet mot å oppnå et spesifikt målbart positivt resultat.

Det er ingen garanti for at et positivt investeringsutfall oppnås.

Veksten i bærekraftige investeringer.

Antallet og mangfoldet av investorer som benytter seg av disse mulighetene øker av flere årsaker:

Demografiske skift.

En ny og mer mangfoldig generasjon investorer søker bærekraftige løsninger i hjertet av deres investeringsporteføljer.

Myndighetenes politikk.

Utviklingen av myndighetenes politikk får store institusjoner rundt om i verden til å plassere sin kapital i bærekraftige investeringer.

Nytt syn på risiko.

Å forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten av ESG-data kan hjelpe investorer med å identifisere tidligere skjulte risikoer og muligheter.

iShare sustainable mountain

Hvorfor iShares for bærekraftige investeringer?

Hensikt.

Invester med formål. Ta en bærekraftig tilnærming for å nå dine økonomiske mål.

Utvalg.

Et utvalg med bærekraftige byggeklosser for kjernen i din portefølje.

Lave kostnader.

iShares bærekraftige kjernepakke leverer en rekke brede eksponeringer til en konkurransedyktig pris..

Sustainable investing whale

Alle iShares bærekraftige fond

ESG-rangeringer og -egenskaper kan hjelpe investorer å integrere mer ikke-finansiell, men vesentlig informasjon i investeringsprosessen. Besøk hvert fonds produktside for å lære mer om ESG-profilen.


Utelukkelser

Fond (ETF)

Handle

SASU iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Kjøp

SAUM iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Kjøp

SAJP iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Kjøp

SAEU iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF

Kjøp

SAEM iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF

Kjøp

SAWD iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Kjøp

ESG

Enhanced range

Fond (ETF)

Handle

EEUD iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF

Kjøp

EMUD iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF

Kjøp

EEJD iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF

Kjøp

EEWD iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF

Kjøp

EEDS iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

Kjøp

EDM2 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

Kjøp

SRI range

Fond (ETF)

Handle

SUSW iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Kjøp

SUAS iShares MSCI USA SRI UCITS ETF

Kjøp

SUSM iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Kjøp

IESE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Kjøp

SUJP iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

Kjøp

Fixed income

Fond (ETF)

Handle

SUSU iShares $ Corp Bond ESG 0-3yr UCITS ETF

Kjøp

SUSE iShares € Corp Bond ESG 0-3yr UCITS ETF

Kjøp

EHYA iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Kjøp

SUOE iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Kjøp

EMES iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Kjøp

DHYA iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Kjøp

Bærekraftige tema

Fond (ETF)

Handle

OPEN iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UCITS ETF

Kjøp

INRG iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Kjøp

Påvirkning

Fond (ETF)

Handle

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Kjøp

Dette må du vite om risiko og avkastning

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.

iShares® and BlackRock® are registered trademarks of BlackRock, Inc. and its affiliates (“BlackRock”) and are used under license. BlackRock makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in any product or service offered by Nordnet AB (publ). BlackRock has no obligation or liability in connection with the operation, marketing, trading or sale of any product or service offered by Nordnet AB (publ).