Gå til hovedinnhold

Kryptovaluta.

Det finnes flere måter du kan eksponere deg mot verdiskapningen i kryptovaluta. Du kan enten investere direkte i instrumentet via kryptobørser, eller handle de via verdipapir.

Hos Nordnet kan du eksponere deg mot kryptovaluta gjennom børshandlede trackersertifikat hvor verdiutviklingen er koblet til verdiutviklingen til en spesifikk kryptovaluta.

Test kunnskapen din.

Når du har lest deg opp kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle i kryptovaluta.

Slik fungerer et trackingsertifikat.

Et trackingsertifikat er et verdipapir der verdiutviklingen er koblet til en eller flere underliggende faktorer. Et eksempel på en underliggende faktor kan være en aksje, indeks eller valuta. Prisen på et trackingsertifikat står i direkte relasjon til hvordan den underliggende faktorens pris utvikler seg. Øker for eksempel Bitcoin i verdi vil et trackingsertifikat med Bitcoin som underliggende faktor også gå opp i verdi.

Et trackingsertifikat følger den underliggende faktoren med 1:1 verdi. Det betyr at verdien i sertifikatet beveger seg med like stor prosentvis endring som den underliggende faktoren.

Trackingsertifikat har som regel en forvaltningsavgift. Avgiften trekkes fra verdien på investeringen din og dekker de kostnadene produsenten av verdipapiret har for å opprettholde handel i det.

Alle sertifikater har ulike avgifter og vilkår, derfor er det viktig at du leser gjennom det enkelte produktets vilkår før du investerer i produktet.

Høy volatilitet i kryptovaluta.

Prisen på kryptovaluta har frem til nå vist seg å ha høy volatilitet. At kryptovaluta har høy volatilitet innebærer at prisen har en tendens til å bevege seg mye på kort tid. Det er både en risiko og en mulighet. Det er muligheter for at prisen går kraftig opp, eller at prisen synker og at du taper pengene dine.

Investeringer i kryptovaluta kan betraktes som en høyrisikoinvestering siden det historisk sett har vært store verdisvingninger.

Kryptovaluta er ikke regulert av noen myndigheter og står dermed uten formelt tilsyn. I motsetning til vanlige valutaer garanteres ikke prissettingen av noen sentralbank. Dermed kan prissettingen enklere manipuleres enn tradisjonell valuta.

Dette bør du tenke på når du handler med sertifikat.

Markedsrisiko

Ved å investere i produkter med eksponering mot kryptovaluta har du en markedsrisiko. Det innebærer at om den underliggende faktoren beveger seg i feil retning i forhold til din eksponering kan investeringen din raskt tape seg i verdi og blir verdiløs.

Valutarisiko

Kryptovaluta som underliggende faktor handles i utenlandsk valuta. Selv om prissettingen i sertifikatet skjer i norske kroner må utstederen ta en posisjon i lokal valuta. Det gjør at investeringen også påvirkes av valutaendringene. Det innebærer at trackersertifikatet på Bitcoin også kan påvirkes av forholdet mellom USD og NOK.

Kredittrisiko

Investeringer i børshandlene produkter som eksempelvis trackersertifikat innebærer en kredittrisiko. Det betyr at dersom utstederen som leverer produktene skulle havne i problemer kan hele eller deler av investeringen din gå tapt. Du som investor bør derfor gjøre en selvstendig vurdering av utstederen og hans evne til å holde sine økonomiske forpliktelser.

Husk at ...

Informasjonen på denne siden opplyser ikke investorer om samtlige risikoer koblet til trackingsertifikat på kryptovaluta. Som investor er du ansvarlig for å undersøke alle risikofaktorer tilhørende produktene. Disse opplyses om i prospektet og/eller produktets vilkår som er tilgjengelig på utstederens hjemmeside.