Gå til hovedinnhold

Produkter med gearing uten stop loss.

En warrant er et produkt med gearing uten såkalt stop loss. Warranten er koblet til et underliggende aktiva, som en aksje, råvare, indeks eller valuta. Den gir deg mulighet til å spekulere i både opp- og nedgang.

Warranten inneholder gearing, noe som gjør at verdien på investeringen din forandres raskere enn verdien på det underliggende aktiva. Derfor sier man at warranter innebærer en høyere risiko.

Som investor har du mulighet til å investere i en kjøpswarrant eller en salgswarrant.

Test kunnskapen din.

Når du har lest deg opp kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle med disse produktene.

Slik fungerer warranter.

Med warranter får du mulighet til å enten kjøpe eller selge det underliggende instrumentet til en fastsatt pris i fremtiden.

Rettigheten til å kjøpe det underliggende kalles for en kjøpswarrant, og den øker i pris jo mer det underliggende øker i pris. Rettigheten til å selge det underliggende kalles for en salgswarrant, og den øker i pris når underliggende faller i pris.

En warrant utstedes av en utsteder, også kalt emittent eller Market Maker, som også blir motparten din i handelen. Det er viktig at du har kontroll på utstederen og dens soliditet.

Det er utstederen som setter prisen på warranten, og som gjør det mulig for deg å handle. Ved tekniske feil eller kraftige kursbevegelser kan disse mulighetene bli begrenset.

Disse faktorene påvirker prisen på warranten.

Når du handler med warranter betaler du vanligvis kurtasje, akkurat som når du handler aksjer. Disse faktorene påvirker warrantens prisutvikling:

  • Utviklingen til det underliggende aktiva

Hvis du kjøper en kjøpswarrant vil den øke i verdi basert på hvor mye det underliggende aktiva øker.

  • Volatilitet

Volatiliteten styrer utviklingen på warrantens pris så hvis volatiliteten øker, så øker også prisen. Det kommer av at økt volatilitet innebærer økt risiko.

  • Utbytte

Hvis det underliggende aktiva gir utbytte så påvirkes prisen. Du som eier warranten får ikke utbytte, men i stedet så justeres warrantens pris med verdien av utbyttet.

  • Tid til forfall

En warrant er aktiv kun en begrenset periode. Sluttdagen er datoen da warranten forfaller.

  • Rentene

Den generelle renten påvirker prisen på warranten fordi verdien på valutaen forandres av renten. En lavere rente innebærer at valutaen faller i verdi og det teoretisk blir det billigere å bruke valutaen til investeringer.