Gå til hovedinnhold

Tracker sertifikat.

Sertifikater og andre tilsvarende produkter er investeringsprodukt hvor verdiutviklingen
kommer an på utviklingen til et underliggende aktiva. Dette kan være en aksje, indeks, råvare eller valuta.

Et så kalt tracker-sertifikat følger det underliggende aktiva 1-1. Det betyr at sertifikatet ditt beveger seg med lik prosentvis forandring som det underliggende aktiva.

Tenk over risikoen knyttet til børsnoterte produkter. Du kan tape hele verdien på investeringen din dersom markedet beveger seg i motsatt retning.

Test kunnskapen din.

Når du har lest deg opp kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle med disse produktene.

Tenk på dette når du handler:

  • Forvaltningsavgift

Du betaler en forvaltningsavgift når du eier et sertifikat. Forvaltningsavgiften for sertifikatet fungerer nesten på samme måte som for fond.

  • Vilkår

Alle tracker-sertifikat har ulike vilkår. I vilkårene fremkommer det hvordan sertifikatet følger det underliggende aktiva, hva som skjer ved eventuell utbetaling av utbytte og andre markedshendelser.

  • Kredittrisiko

Sertifikatet er utstedt av en utsteder, også kalt emittent eller Market Maker, som gjerne er en bank eller meglerhus. Hvis utstederen skulle gå konkurs kan hele investeringen din bli verdiløs.

  • Muligheten for å kjøpe og selge

Det kan oppstå begrensinger for å stille kurs for kjøp og salg ved kraftige bevegelser i markedet, eller om utstederen har tekniske problemer.