Gå til hovedinnhold

Aksjerelaterte verdipapir.


Grunnaksjen i et selskap kalles for stamaksjen. Det kan være flere stamaksjer i et selskap og disse gir et ulikt antall stemmer på generalforsamlingen. De ulike typene markeres med bokstaver, for eksempel A, B eller C.Et selskap kan ha flere typer aksjer. For eksempel:

Konvertibel.

En konvertibel er et rentebærende verdipapir, det vil si et lån til selskapet. Du får rente som avkastning på pengene du låner ut. I stedet for å få tilbake dine utlånte penger når lånet forfaller, har du muligheten til å konvertere lånet til stamaksjer. Konvertibler markeres ofte med forkortelsen «kv».

Preferanseaksjer.

En preferanseaksje har et forhåndsbestemt utbytte og gir dermed ikke den samme muligheten til å dele det fremtidige overskuddet. Det finnes vanligvis et bestemt tidspunkt da preferanseaksjen blir kjøpt tilbake av selskapet. En preferanseaksje kan derfor minne om et lån. Dersom selskapets økonomiske situasjon forverres kan de få problemer med å betale utbytte på preferanseaksjen.Preferanseaksjer markeres ofte med forkortelsen «pref».

Unoterte aksjer.

Noterte aksjer er aksjer som kan handles på børs og som handles på de store handelsplassene som Oslo Børs og Dow Jones. Men, det finnes en rekke andre aksjer som ikke er noterte på børs, disse kalles unoterte aksjer.Det er vanlig at mindre selskap ikke er notert på børs, men det er likevel ingenting som hindrer deg i å handle i denne typen aksjer. Derimot kan det være mer risikabelt å handle denne typen aksjer som følge av:

  • Du får ikke kjøpt og solgt aksjene når som helst. På de store børsene finnes det normalt alltid noen som vil kjøpe eller selge.

  • Det er vanskelig å sette den korrekte prisen på en aksje. Ettersom det ofte er få mulige kjøpere kan det gjøre at man må selge under faktisk verdi for å bli kvitt aksjene.

  • Innsynet i selskapene som ikke er noterte er ofte dårlig. Noterte selskaper er blant annet pålagt en strenger rapporteringsplikt. Dermed kan man følge selskapenes utvikling hvert kvartal når de legger frem tallene.

Tegningsrett og tegningsopsjon.

Som innehaver av en tegningsrett eller en tegningsopsjon har du rettigheten, men ikke forpliktelsen, til å tegne nye aksjer på forhåndsbestemte vilkår. Tegningsretten eller tegningsopsjonen blir verdiløs dersom du ikke benytter deg av den. Du kan aldri tape mer enn du har investert.Dersom du ikke har planer om å benytte deg av tegningsretten eller tegningsopsjonen du har er det smart å selge disse videre.

Eksempler.

Selskapet Ratos har flere ulike aksjer, du ser forskjellen i slutten av aksjenavnet:

  • Ratos AS ser. A

  • Ratos AS ser. B

  • Ratos AS ser. Pref

Noen ganger står det ikke noen bokstav etter aksjenavnet. Da er det den eneste aksjen som finnes, og du trenger ikke å lure på hvilken du skal velge.

Test kunnskapen din om aksjerelaterte verdipapir.

Når du har lest om aksjerelaterte verdipapir kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle med disse produktene.

Ta kunnskapstesten

Test kunnskapen din om unoterte aksjer.

Når du har lest om unoterte aksjer kan du teste kunnskapen din. Får du alt riktig får du muligheten til å handle unoterte aksjer.

Ta kunnskapstesten