Gå til hovedinnhold

Standardiserte opsjoner og terminer.

Standardiserte derivater er kontrakter mellom to parter der du på forhånd vet hvilke rettigheter og forpliktelser som følger kontrakten. Muligheten med de ulike kontraktene er stor, samtidig innebærer det også at du i enkelte tilfeller kan tape mer enn det du har investert.

Det er alltid viktig å lese seg opp på temaet før du begynner å handle.

Opsjoner og terminer er derivater som følger verdien på et underliggende aktiva, slik som en aksje, indeks, råvare eller valuta. Ved handel med opsjoner og terminer inngår du en avtale som inneholder visse rettigheter og forpliktelser.

Test kunnskapen din.

Når du har lest om produktene med fast gearing-faktor kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle med disse produktene.

Sikkerhetskrav og konkurs.

Ved handel med terminer og utstedelse av opsjoner belastes kontoen din med et sikkerhetskrav. Det betyr at penger blir låst på kontoen din for å sikre at du kan oppfylle forpliktelsene dine.

Hvis en av partene går konkurs vil det ikke påvirke kontrakten, siden handelen garanteres av et clearinghus. Ved handel med derivater på nordnet.no er Nasdaq clearinghus.

Innehaver og utsteder.

Ved handel med opsjoner er det en utsteder og en kjøper for hver kontrakt. Den som kjøper en kjøpsopsjon kalles for innehaver. Som innehaver har du retten, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe det underliggende aktiva.

Den som selger en kjøpsopsjon blir således motpart, og er utsteder. Som utsteder er du forpliktet til å gjennomføre handelen dersom kjøperen ønsker å utøve sin rett.

Tenk på at du både betaler kurtasje og en clearing-avgift når du handler med standardiserte derivater.

Eksempel.

Når du kjøper en kjøpsopsjon har du en positiv markedstro på det underliggende aktiva. Hvis det underliggende er vesentlig høyere enn innløsningskursen for kjøpsopsjonen ved sluttdagen, får du positiv avkastning.