Gå til hovedinnhold

FATCA.

Foreign Account Tax Compliance Act

Informasjon om kunders skatteplikt til USA

Med bakgrunn i den amerikanske loven FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), har Norge og USA inngått en avtale om informasjonsdeling. Alle norske banker og finansinstitusjoner skal identifisere hvilke kunder som er skattepliktige til USA. Det gjelder både privatpersoner og eiere av selskap som har konto i banken. Vi må kartlegge hvilke av våre nye kunder som er såkalte US persons. US persons er blant annet personer som er:

  • bosatt i USA
  • født i USA
  • amerikanske statsborgere

Fra våren 2016 er det ikke lenger nødvendig å fylle ut egne skjemaer i forbindelse med FATCA. Dette regsitreres når du fyller ut kontoavtalen.

Slik får du fordelene dine:

  • Informasjon om privatkunders tilknytning til USA
  • Informasjon om bedriftskunders virksomhet og eiere
  • Reglene gjelder i Norge fra og med 1. juli 2014

Informasjon om bedriftskunders virksomhet

Regelverket krever også at vi identifiserer hvilken type virksomhet bedriftskundene våre driver. Dels om selskapet er en finansiell institusjon og om det ikke er det - hvis FATCA er relevant eller ikke for selskapet. Selskapet er relevant hvis noe av følgende stemmer:

  • i foregående regnskapsår kom minst 50% av selskapets inntekter før skatt fra salg av produkter og/eller tjenester
  • selskapet er, eller eies av stat, kommune eller fylke
  • selskapets eller konsernets aksjer omsettes på et etablert marked

For at en finansiell institusjon skal kunne være kunde av oss, må selskapet være registrert hos IRS og fått tildelt et GIIN-nummer (Global Intermediary Identification Number).

Les mer på IRSs nettsidelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Du kan lese mer om FATCA på følgende linker:

Skatteetatenlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Finansdepartementetlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu