Gå til hovedinnhold

FATCA.

Foreign Account Tax Compliance Act.


Informasjon om kunders skatteplikt til USA.


Med bakgrunn i den amerikanske loven FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), har Norge og USA inngått en avtale om informasjonsdeling. Alle norske banker og finansinstitusjoner skal identifisere hvilke kunder som er skattepliktige til USA. Det gjelder både privatpersoner og eiere av selskap som har konto i banken. Vi må kartlegge hvilke av våre nye kunder som er såkalte US persons.


US persons er blant annet personer som er:

  • Bosatt i USA

  • Født i USA

  • Amerikanske statsborgere

Fra våren 2016 er det ikke lenger nødvendig å fylle ut egne skjemaer i forbindelse med FATCA. Dette registreres når du fyller ut kontoavtalen.


Informasjon om bedriftskunders virksomhet.

Regelverket krever også at vi identifiserer hvilken type virksomhet bedriftskundene våre driver. Dels om selskapet er en finansiell institusjon og om det ikke er det - hvis FATCA er relevant eller ikke for selskapet. FATCA er relevant hvis noe av følgende stemmer:

  • I foregående regnskapsår kom minst 50% av selskapets inntekter før skatt fra salg av produkter og/eller tjenester

  • Selskapet er, eller eies av stat, kommune eller fylke

  • Selskapets eller konsernets aksjer omsettes på et etablert marked

For at en finansiell institusjon skal kunne være kunde av oss, må selskapet være registrert hos IRS og fått tildelt et GIIN-nummer (Global Intermediary Identification Number).


Mer om FATCA.

Du kan lese mer om FATCA på følgende linker:

Skatteetaten

Finansdepartementet