Gå til hovedinnhold

Årlig kostnadsoversikt.


Nytt regelverk forbedrer investorbeskyttelsen gjennom økt transparens.

Som en følge av MiFID II (Markets in Financial Directive II), er verdipapirforetak forpliktet til å gi en oversikt over kostnader som har oppstått i forbindelse med at kunden har benyttet tjenester hos selskapet og/eller investert i finansielle instrumenter.

Det viktigste med kostnadsoversikten er å styrke investorbeskyttelsen gjennom økt transparens. Hva som kommer frem i kostnadsoversikten og hvordan den skal være utformet, bestemmes av regelverket. Hensikten er at kostnadsoversiktene fra ulike selskap skal være sammenlignbare.

For å gjøre det enklere for deg å sammenligne de ulike produktene, har Nordnet har valgt å benytte samme oppsett av kostnadsoversikten for bank- og forsikringsprodukter. På denne siden finner du en beskrivelse av hva de ulike delene av kostnadsoversikten inneholder, og en forklaring på hvordan de beregnes.

Du får indirekte fradrag for de aller fleste kostnader, disse skal ikke legges til i skattemeldingen (f.eks. Kurtasje og valutavekslingsgebyr).

Tjeneste- og forsikringsrelaterte kostnader.

Tjeneste-/forsikringsrelaterte kostnader er de kostnadene som har oppstått og avgifter som er trukket som en følge av at du har en konto og/eller forsikring hos Nordnet.

En del kostnader er direkte kostnader som påvirker saldoen på kontoen, for eksempel transaksjonsavgifter som kurtasje og avgifter for tjenester. Andre kostnader er indirekte kostnader, som for eksempel kostnader i forbindelse med valutaveksling.

Instrumentkostnader.

Instrumentkostnader trekkes av utstedere av instrumentene, og består av de kostnadene og avgiftene som oppstår gjennom at du har handlet med og/eller eid instrumentet. For at Nordnet skal kunne vise disse kostnadene, må utstederen av instrumentet sende informasjon som viser kostnaden i løpet av året.

Dersom utsteder sender feilaktig kostnadsinformasjon, vil instrumentkostnadene være feilaktige. Dersom utsteder ikke sender informasjon, eller sender ufullstendig informasjon om kostnadene, kan ikke Nordnet vise fullstendig instrumentkostnad. Instrumenter som har mangelfull informasjon vises i avsnittet «Kostnader pr. Instrument».

Effekten av kostnader på avkastningen.

Kostnadenes effekt på avkastningen viser forskjellen på den avkastningen du teoretisk kunne oppnådd dersom ingen kostnader har oppstått og den faktiske avkastningen som du fikk i løpet av året.

Hensikten er at du som kunde skal få forståelse for hvordan kostnader og avgifter påvirker avkastningen din.

Relative kostnader.

En del kostnader og avgifter er relatert til at du handler med instrumenter, andre til at du eier et instrument og/eller benytter deg av enkelte tjenester.

For at du skal få bedre forståelse for kostnadenes størrelse i sammenligning med din handel og din beholdning, vises din totale omsetning sammenlignet med din gjennomsnittlige markedsverdi i løpet av året.

Kostnader per instrument.

I seksjonen «kostnader per instrument» vises kostnadene og avgiftene som direkte kan kobles til handel i og/eller innehav av spesifikke instrumenter. Her kommer det frem om Nordnet ikke har fått fullstendig kostnadsinformasjon fra utsteder av instrumentene.

Informasjonen om de ulike kostnadstypene beskrives under tjeneste- og forsikringsrelaterte kostnader.