ODIN Horisont C

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Utvikling 1 år+ 15.1 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
248.88 NOK
Dagens kursendring
+ 0.29 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.55 %
Løpende kostnader
1.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
- Returprovisjon
0 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
OD
ODIN Horisont C

Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond. Fondenes midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondenes investeringsstrategi skal være å investere i enkeltpapirer/fond (seleksjon/alfa-forvaltning) med et globalt perspektiv i alle markeder. Ved sammensetning av porteføljen skal det forholdet mellom risiko og forventet avkastning hensyntas. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å foreta en aktiv allokering mellom ulike aktivaklasser og regioner ved å plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS fond samt andre finansielle instrumenter.

ISIN
NO0010525777
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nei
Fondets startdato
1. september 2009
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Mariann Stoltenberg Lind
Forvaltet fondet siden
4. september 2020
ODIN Forvaltning ASFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Aksjer
74.4 %
Lang rente
18.4 %
Kort rente
5.7 %
Øvrig
1.5 %

Største regioner

Europa ex. Euro 41.5 %
USA 30.0 %
Eurosonen 12.3 %
Storbritannia 6.4 %

Største bransjer

Industri
21.8 %
Teknologi
17.4 %
Finans
17.1 %
Konsumentvarer
8.5 %
Forbruksvarer
8.5 %
Helsevern
8.3 %
ODIN Aksje A
77.5 %
ODIN Rente A
21.4 %