ODIN Flex C

Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Utvikling 1 år+ 13.62 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (19.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
208.1 NOK
Dagens kursendring
+ 0.21 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
OD
ODIN Flex C

Fondet er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond. Fondenes midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd. Fondenes investeringsstrategi skal være å investere i enkeltpapirer/fond (seleksjon/alfa-forvaltning) med et globalt perspektiv i alle markeder. Ved sammensetning av porteføljen skal det forholdet mellom risiko og forventet avkastning hensyntas. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å foreta en aktiv allokering mellom ulike aktivaklasser og regioner ved å plassere midler i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS fond samt andre finansielle instrumenter.

ISIN
NO0010525785
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Nei
Fondets startdato
1. september 2009
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Oddbjørn Dybvad
Forvaltet fondet siden
1. september 2016
ODIN Forvaltning ASFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Aksjer
48.6 %
Lang rente
38.8 %
Kort rente
7.6 %
Øvrig
4.9 %

Største regioner

Europa ex. Euro 37.3 %
USA 27.2 %
Eurosonen 15.0 %
Storbritannia 9.6 %

Største bransjer

Industri
22.6 %
Finans
16.7 %
Teknologi
15.2 %
Forbruksvarer
10.2 %
Konsumentvarer
10.0 %
Helsevern
8.2 %
ODIN Aksje A
51.6 %
ODIN Rente A
47.1 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer