Nordea Statsobligasjon II

Rente, NOK Obligasjoner
Utvikling 1 år+ 3.93 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (3.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1003.41 NOK
Dagens kursendring
+ 0.03 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
10000000 NOK
Årlig avgift
0.15 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.15 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
No
Nordea Statsobligasjon II

Nordea Statsobligasjon II har et førstegangsinnskudd på 10 mill. kroner og kan passe for bedrifter og institusjonelle investorer som ønsker muligheten for bedre avkastning enn bankkonto, men som ikke ønsker store verdisvingninger. Investeringene i fondet gjøres i rentebærende obligasjoner utstedt eller garantert av den norske stat. Rentedurasjonen i fondet vil normalt ligge mellom 2,5 til 3 år. Forvalter benytter aktive posisjoner på rentekurven for å søke og oppnå meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Nordea Statsobligasjon II kan benytte opsjons- og terminkontrakter med gjelds- og renteinstrumenter som underliggende. Formålet med opsjons- og terminhandelen er å øke fondets avkastning, respektivt redusere fondets risiko.

ISIN
NO0010325814
Kategori
Rente, NOK Obligasjoner
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
19. februar 2004
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Harald Willersrud
Forvaltet fondet siden
19. februar 2004
Nordea Funds Oy, Norwegian BranchEssendropsgate 9
+47 22 485420http://www.nordea.no/investmentfunds
Lang rente
94.6 %
Kort rente
5.4 %
Norway (Kingdom Of) 3%
25.9 %
Norway (Kingdom Of) 1.75%
23.4 %
2 Norway 23
22.9 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.11%
11.9 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.38%
4.8 %
Norway (Kingdom Of) 3.75%
2.7 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.67%
2.5 %
Norway (Kingdom Of) 0%
0.6 %
Norway (Kingdom Of) 0%
0.6 %