Jupiter Global Elgy Div L EUR Acc

Kombinasjonsfond, EUR Moderat - Global
Utvikling 1 år+ 20.08 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
11.81 EUR
Dagens kursendring
+ 0.77 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.14 %
Løpende kostnader
1.47 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.25 %
- Returprovisjon
0.63 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Ju
Jupiter Global Elgy Div L EUR Acc

The Fund will principally comprise of companies considered by the Investment Manager to be part of the transition to a sustainable economy. The Fund will invest globally in a diverse portfolio of holdings which include equity, equity related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of collective investments schemes, cash, deposits and money market instruments. Focus will be on companies which are considered by the Investment Manager to provide both consistent and growing yield opportunities.

ISIN
LU1388737576
Kategori
Kombinasjonsfond, EUR Moderat - Global
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
29. juni 2016
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Rhys Petheram
Forvaltet fondet siden
29. juni 2016
Jupiter Asset Management International S.A.5, rue Heienhaff,L-1736 Senningerberg,Grand Duchy of Luxembourg
Lang rente
49.3 %
Aksjer
35.4 %
Kort rente
13.5 %
Øvrig
1.9 %

Største regioner

USA 40.2 %
Eurosonen 22.5 %
Storbritannia 11.9 %
Europa ex. Euro 9.7 %

Største bransjer

Industri
43.2 %
Verktøy
23.2 %
Helsevern
17.2 %
Materialer
7.1 %
Konsumentvarer
5.8 %
Teknologi
2.3 %
Long Gilt Future Sept 20
3.7 %
EURO-OAT SEP 20
3.1 %
Midamerican Energy Company 3.65%
1.6 %
Vena Energy Capital Pte. Ltd 3.13%
1.5 %
Republic of Chile 3.5%
1.5 %
Toyota Motor Credit Corporation 2.15%
1.4 %
ABB Finance (USA) Inc. 4.38%
1.4 %
Danaher Corporation
1.3 %
Statkraft AS 1.12%
1.3 %
Republic of Chile 2.55%
1.3 %
Basf Se 0.25%
1.2 %
American Water Capital Corp 6.59%
1.2 %