KLP Aksje Fremvoksende Mrkdr Flerfaktor

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år 0 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (16.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1085.6 NOK
Dagens kursendring
+ 0.17 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.4 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
KL
KLP Aksje Fremvoksende Mrkdr Flerfaktor

Fonden er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i fremvoksende markeder. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper som har hatt lave historiske svingninger, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening. Fondet investerer i utenlandske selskaper, og valutasvingninger vil derfor påvirke verdien av fondet.

ISIN
NO0010821630
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
11. desember 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kristoffer Solem
Forvaltet fondet siden
29. mai 2019
KLP Kapitalforvaltning ASDronning Eufemias gate 10, Postboks 400 Sentrum103 Oslo
+47 23 080930http://www.klp.no
Aksjer
97.3 %
Kort rente
2.7 %

Største regioner

Asia Emerging 45.1 %
Asia 26.8 %
Latin-Amerika 10.8 %
Midtøsten 6.1 %

Største bransjer

Finans
29.2 %
Teknologi
17.0 %
Konsumentvarer
9.7 %
Kommunikasjon
8.6 %
Forbruksvarer
7.9 %
Materialer
6.1 %
Ishares MSCI India ETF
5.2 %
Samsung Electronics Co Ltd
3.1 %
Naspers Ltd Class N
2.4 %
Alibaba Group Holding Limited
1.9 %
China Construction Bank Corp Class H
1.4 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.3 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
1.3 %
China Mobile Ltd
1.1 %
PT Bank Central Asia Tbk
0.9 %
Surgutneftegas PJSC Participating Preferred
0.9 %