Carnegie Global B

Global, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år- 5.26 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (4.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
92.04 NOK
Dagens kursendring
+ 0.04 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.58 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.55 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Ca
Carnegie Global B

Carnegie Global is a focused and actively managed equity fund that invests globally. The fund seeks what are known as value companies, which means companies with stable operations, strong balance sheets and good prospects of paying dividends to shareholders. Carnegie Global includes a limited number of shares, typically approximately 25, that the manager really believes in.

ISIN
SE0011616127
Kategori
Global, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
3. september 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Mikael Tarnawski-Berlin
Forvaltet fondet siden
17. februar 2014
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Aksjer
97.1 %
Kort rente
2.9 %

Største regioner

USA 69.6 %
Eurosonen 9.8 %
Storbritannia 7.4 %
Australia 4.9 %

Største bransjer

Finans
32.6 %
Teknologi
18.5 %
Industri
12.5 %
Kommunikasjon
12.4 %
Helsevern
9.8 %
Forbruksvarer
9.6 %