Arctic Nordic Equities A

Norden
Utvikling 1 år+ 16.2 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (18.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
3270.84 NOK
Dagens kursendring
- 0.21 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.71 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
15 %
Belåningsgrad
0 %
Ar
Arctic Nordic Equities A

Fondet er et aktivt forvaltet “long-only” aksjefond. Fondet har til hensikt å investere minimum 80 % av dets aktiva i selskaper notert eller handlet på markeder i Norge, Sverige, Danmark, Finland eller Island (“Norden”). Opp til 20 % av dets aktiva kan investeres i selskaper notert eller handlet på markeder i andre land. Fondet kan i begrenset omfang også investere i selskapsobligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, ETFer, unoterte aksjer og bankinnskudd (kontanter). Fondet kan også oppnå en indirekte eksponering mot Norden gjennom bruk av andre investeringsteknikker, som for eksempel ved bruk av derivater.

ISIN
IE00B8J4F142
Kategori
Norden
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
6. juli 2012
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ole Dahl
Forvaltet fondet siden
6. juli 2012
Arctic Fund Management ASHaakon VII s gt 5
+47 21 013100http://www.arctic.com/afm
Aksjer
97.2 %
Kort rente
2.8 %

Største regioner

Europa ex. Euro 75.2 %
Eurosonen 21.8 %
Asia Emerging 3.0 %

Største bransjer

Industri
25.0 %
Konsumentvarer
15.2 %
Forbruksvarer
11.9 %
Finans
10.9 %
Helsevern
9.3 %
Materialer
7.6 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer