Nordnet Smart 5 NOK Acc

Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Utvikling 1 år- 10.73 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (30.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
96.18 NOK
Dagens kursendring
+ 0.02 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.79 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.07 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
No
Nordnet Smart 5 NOK Acc

Fondet har som mål å gi kapitalvekst på din investering på mellomlang og lang sikt ved å investere i et finansielt instrument som kalles bytteavtale og som gir avkastning knyttet til utviklingen av en regelbasert strategi, Nova Multi-Asset 5 Index. Indeksen er en regelbasert, proprietær indeks, som har til hensikt å gi en syntetisk eksponering mot en diversifisert kurv av instrumenter som omfatter følgende aktivaklasser: aksjer, renter, kreditt, inflasjonslinkede aktiva og råvarer. Indeksen tar sikte på å gi eksponering mot hver bestanddel basert på forventet risikobidrag og et forhåndsdefinert samlet risikonivå (som er volatilitetsmålet på 5 %).

ISIN
IE00BFWCXD24
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
22. oktober 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

JP Morgan Mansart Management Ltd25 Bank StreetE14 5JP London
http://www.jpmorganmansart.com