SEF Kraft Global A

Globale, Små selskaper
Utvikling 1 år- 12.97 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (8.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
69.47 NOK
Dagens kursendring
+ 0.69 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.02 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
10 %
Belåningsgrad
85 %
SE
SEF Kraft Global A

Kraft Global er et aktivt forvaltet fond med en ren verdiforvaltingsprofil. Fondet investerer over hele verden og tilstreber en jevn sektorbalanse, og vil skille seg fra Morgan Stanleys verdensindeks på det området. Fondet har en preferanse for store, likvide og globale selskaper, men søker gode investeringsideer i selskaper av alle størrelser. Fondet investerer ofte i aksjer som har gått litt i glemmeboken og kan oppfattes som kjedelige. Fellesnevneren for alle underliggende investeringene er at de genererer kontantstrøm og verdier til aksjonærene.

ISIN
LU1777967941
Kategori
Globale, Små selskaper
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
22. mai 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ross Porter
Forvaltet fondet siden
22. mai 2018
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.6B, route de TrèvesL-2633 Luxembourg
(+352) 2673 2323http://www.caso.lu
Aksjer
98.3 %
Kort rente
1.7 %

Største regioner

Europa ex. Euro 24.3 %
Eurosonen 20.1 %
Storbritannia 18.6 %
Europe Emerging 11.6 %

Største bransjer

Materialer
18.3 %
Olje & Gass
18.2 %
Industri
17.1 %
Konsumentvarer
16.0 %
Forbruksvarer
7.8 %
Finans
7.6 %