SKAGEN Insight A

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 0.74 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (18.10.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
101.69 NOK
Dagens kursendring
+ 0.55 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
10 %
Belåningsgrad
0 %
SK
SKAGEN Insight A

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar, gjennom en aktiv forvaltet portefølje av globale aksjer. SKAGEN Insight er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i undervurderte selskaper som er, eller er forventet å kunne bli, gjenstand for ekstra engasjement fra minori-tetsaksjonærene. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig balanse mellom geografiske regioner og industrisektorer. SKAGEN har normalt en lang investeringshorisont og legger vekt på selskapers fundamentale verdi og inntjening fremfor kortsiktige trender i markedet.

ISIN
NO0010801558
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
21. august 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tomas Johansson
Forvaltet fondet siden
21. august 2017
SKAGEN ASSkagen 3, Torgterrassen, 5. etasje4001 Stavanger
+47 51 80 39 00http://www.skagenfondene.no
Aksjer
99.0 %
Kort rente
1.0 %

Største regioner

Japan 30.5 %
Eurosonen 27.1 %
USA 22.6 %
Europa ex. Euro 12.3 %

Største bransjer

Industri
42.3 %
Konsumentvarer
12.9 %
Teknologi
12.6 %
Forbruksvarer
10.9 %
Finans
7.1 %
Materialer
4.5 %
THYSSENKRUPP AG O.N.
7.9 %
Teikoku Sen-I Co Ltd
6.8 %
Pasona Group Inc
5.9 %
Eltel AB
5.8 %
Katakura Industries Co Ltd
4.6 %
Maxell Holdings Ltd
4.6 %
TELECOM ITALIA RNC
4.3 %
Stock Spirits Group PLC
3.9 %
Kyushu Railway Co
3.9 %
Rexel
3.6 %