Landkreditt Høyrente

Rente, NOK Obligasjoner
Utvikling 1 år+ 1.65 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (8.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
100.99 NOK
Dagens kursendring
+ 0.02 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.25 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
90 %
La
Landkreditt Høyrente

Landkreditt Høyrente investerer minimum 65 % av sin portefølje i bank- og finansobligasjoner og maksimalt 35 % i norske foretaksobligasjoner. Fondet kan også investere i rentebærende verdipapirer som er utstedt eller garantert av den norske stat, norske kommuner og fylkeskommuner. Landkreditt Høyrente investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner med inntil 12 måneders gjenværende rentebindingstid og fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet vil over tid være noe lavere enn 0,25. Fondet kan investere i obligasjoner som har maksimalt fem år til endelig forfall.

ISIN
NO0010279029
Kategori
Rente, NOK Obligasjoner
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
22. november 2005
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Lars Kirkeby
Forvaltet fondet siden
1. august 2017
Landkreditt Forvaltning ASKarl Johans gate 450162 Oslo
+47 22 31 31 31http://www.landkredittfondene.no
Lang rente
92.5 %
Kort rente
7.5 %
Sparebank 1 Nordvest 1.63%
3.1 %
Jaeren Sparebank 1.79%
2.7 %
Sparebank 1 BV 1.25%
2.7 %
Nordea Bank ABP 1.24%
2.6 %
Sparebank 1 Ostfold Akershus 2.42%
2.5 %
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 1.95%
2.2 %
SpareBank 1 Telemark 1.55%
2.2 %
Askim & Spydeberg Sparebank 0.97%
2.2 %
Grong Sparebank 1.01%
2.2 %
Tolga-Os Sparebank 0.92%
2.2 %