Pareto Nordic Return A

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Utvikling 1 år+ 13.35 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
118125.59 NOK
Dagens kursendring
+ 0.01 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.1 %
Løpende kostnader
1.2 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.2 %
- Returprovisjon
0.4 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Pa
Pareto Nordic Return A

Formålet for forvaltningen av Pareto Nordic Return er å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Pareto Nordic Return er et kombinasjonsfond som investerer i primært nordiske aksjer og rentebærende papirer, som sertifikater og obligasjoner. Aksjeandelen reflekterer vårt syn på avkastningsmulighetene i aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet. Det innebærer at investeringsbeslutningene blir tatt basert på egne analyser hos forvalter Pareto Nordic Investments AS

ISIN
NO0010040504
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. februar 1987
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tore Været
Forvaltet fondet siden
1. november 2008
Pareto Asset Management ASDronning Mauds gate 3,NO-0123 Oslo
+47 22 878700http://www.paretoam.com
Aksjer
88.2 %
Kort rente
7.7 %
Lang rente
4.1 %

Største regioner

Europa ex. Euro 85.0 %
Eurosonen 12.2 %
Storbritannia 2.8 %

Største bransjer

Industri
22.9 %
Forbruksvarer
15.9 %
Konsumentvarer
14.9 %
Finans
11.7 %
Helsevern
9.9 %
Teknologi
8.4 %