Nordea 1 - European Value BP EUR

Europa, Fleksibel kapitalisering
Utvikling 1 år- 8.54 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (10.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
48.65 EUR
Dagens kursendring
+ 0.03 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.85 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
No
Nordea 1 - European Value BP EUR

Nordea European Value er et aksjefond som primært investerer i børsnoterte verdipapirer på europeiske børser. Fondet investerer i henhold til verdibasert investeringsstrategi. Investeringsstrategien innebærer at forvalter har en indeks-uavhengig forvaltningsstil. Investeringsmuligheter blir identifisert gjennom uavhengige analyser av de enkelte selskap.

ISIN
LU0064319337
Kategori
Europa, Fleksibel kapitalisering
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. september 1989
Prospekt og nøkkelinformasjon
Faktaskjema savnet

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Cédric Jacque
Forvaltet fondet siden
28. juli 2017
Nordea Funds Oy, Norwegian Branch562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Aksjer
99.7 %
Kort rente
0.3 %

Største regioner

Eurosonen 45.8 %
Europa ex. Euro 28.1 %
Storbritannia 18.7 %
USA 7.4 %

Største bransjer

Industri
21.1 %
Olje & Gass
20.8 %
Konsumentvarer
18.5 %
Teknologi
16.5 %
Helsevern
10.3 %
Kommunikasjon
4.5 %
Weir Group --- Shs
4.7 %
PUBLICIS GROUPE S.A.
4.5 %
Ericsson, Telefonab. L M ser. B
4.4 %
ROYAL DUTCH SHELL-A
3.9 %
Landis+Gyr Group AG
3.7 %