Fidelity Fds- Emerging Markets A Udb

Globale vekstmarkeder
Utvikling 1 år+ 7.93 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (17.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
28.69 USD
Dagens kursendring
- 0.04 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.93 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
Fi
Fidelity Fds- Emerging Markets A Udb

Minst 70 % investert i selskapsandeler i land i områder som opplever rask økonomisk vekst, inkludert Latin-Amerika, Sørøst-Asia, Afrika, Øst-Europa (inkludert Russland) og Midtøsten. Fondet kan investere sine netto aktiva direkte i China A- og B-andeler. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

ISIN
LU0048575426
Kategori
Globale vekstmarkeder
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
18. oktober 1993
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Nick Price
Forvaltet fondet siden
1. juli 2009
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)2a, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+ 352 250 404 2400http://www.fidelity-international.com
Aksjer
97.3 %
Kort rente
2.6 %
Lang rente
0.1 %

Største regioner

Asia Emerging 37.2 %
Asia 25.6 %
Afrika 9.9 %
Latin-Amerika 9.1 %

Største bransjer

Finans
39.9 %
Teknologi
23.0 %
Konsumentvarer
11.8 %
Forbruksvarer
10.6 %
Industri
5.7 %
Materialer
5.3 %
Naspers Ltd Class N
7.4 %
AIA Group Ltd
6.8 %
HDFC Bank Ltd
6.0 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.5 %
China Mengniu Dairy Co Ltd
4.1 %
Housing Development Finance Corp Ltd
4.0 %
PT Bank Central Asia Tbk
3.6 %
Sberbank of Russia PJSC
3.4 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
3.1 %
Alibaba Group Holding Limited
3.0 %