AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USD

Rente, Asia Obligasjoner - lokal valuta
Utvikling 1 år+ 8.53 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (28.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
7.01 USD
Dagens kursendring
- 0.24 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
75 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.75 %
Løpende kostnader
1.2 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
- Returprovisjon
0.6 %
+ Plattformavgift inntil
0.15 %
AS
AS SICAV I Asn LcCy STBd A Acc USD

The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in local Asian currency denominated Debt and Debt-Related Securities having a maturity of up to five years issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.

ISIN
LU0094548533
Kategori
Rente, Asia Obligasjoner - lokal valuta
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. mars 2006
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Not Disclosed
Forvaltet fondet siden
30. november 2007
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.35a Avenue John F KennedyL-1855 Luxembourg
(352) 46 40 10 820http://www.aberdeenstandard.com
Lang rente
95.9 %
Kort rente
4.1 %
Philippines (Republic Of) 4.25%
8.2 %
Philippines (Republic Of) 4.88%
6.6 %
Indonesia (Republic of) 7%
6.1 %
Malaysia (Government Of) 0%
6.0 %
European Bank For Reconstruction & Development 6.85%
5.8 %
PetroChina Company Limited 3.45%
5.1 %
The Republic of Korea 1.62%
4.5 %
Pengurusan Air SPV Berhad 4.28%
4.4 %
Indonesia (Republic of) 6.5%
4.3 %