Franklin Select US Equity A(acc)USD

USA, Store selskaper, Blandet
Utvikling 1 år+ 33.1 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (2.6.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
34.24 USD
Dagens kursendring
- 0.34 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.82 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
Fr
Franklin Select US Equity A(acc)USD

Fondet vil primært investere i amerikanske aksjer, herunder ordinære aksjer og preferanseaksjer, eller verdipapirer som kan konverteres til ordinære aksjer, samt American Depository Receipts og American Depository Shares som er notert på de viktigste fondsbørsene i USA. Fondet kan fra tid til annen og som et supplement bruke sikringsteknikker og inneha kontanter.

ISIN
LU0098860363
Kategori
USA, Store selskaper, Blandet
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. juli 1999
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Christopher Anderson
Forvaltet fondet siden
1. mai 2014
Franklin Templeton International Services S.à r.l.8A, rue Albert BorschetteL-1246 Luxembourg
+352 46 66 67 212http://www.franklintempleton.lu
Aksjer
96.4 %
Kort rente
3.6 %

Største regioner

USA 94.1 %
Storbritannia 2.8 %
Asia Emerging 2.7 %
Eurosonen 0.4 %

Største bransjer

Teknologi
29.6 %
Helsevern
15.8 %
Finans
12.9 %
Konsumentvarer
11.6 %
Industri
7.3 %
Eiendom
6.4 %