SEB Strategy Growth C H-NOK

Alt - Multistrategi
Utvikling 1 år+ 0.97 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
127.36 NOK
Dagens kursendring
+ 0.54 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
75 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.18 %
Løpende kostnader
1.57 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.45 %
- Returprovisjon
0.73 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
SE
SEB Strategy Growth C H-NOK

The Sub-Fund will be invested globally, directly or indirectly via other UCls and/or UCITS. in equities and other equity related transferable securities, with focus on companies domiciled in Sweden or traded on Swedish markets.

ISIN
LU1156545516
Kategori
Alt - Multistrategi
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
19. februar 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jonas Andersson
Forvaltet fondet siden
1. september 2018
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aksjer
79.8 %
Lang rente
23.3 %
Øvrig
1.1 %

Største regioner

USA 57.8 %
Eurosonen 8.6 %
Asia Emerging 8.3 %
Japan 6.0 %

Største bransjer

Teknologi
20.2 %
Helsevern
17.4 %
Industri
13.2 %
Finans
13.0 %
Konsumentvarer
11.5 %
Kommunikasjon
9.4 %