APS Global Equity I

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 14.15 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (24.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
16574.57 NOK
Dagens kursendring
+ 0.72 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
13:00
Minimumskjøp
5000000 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
15 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.43 %
Løpende kostnader
1.57 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.75 %
- Returprovisjon
0.38 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
AP
APS Global Equity I

Fondets mål er å oppnå langsikig risikojustert avkastning. Fondet forsøker å oppnå sitt mål gjennom investeringer i globalt omfang, idet de hovedsakelig investerer i børsnoterte fond (ETF-er). Investeringsmetoden er primært basert på staisiske analyser, igjen basert på volatlitetsdata og analyse av markedskurser, som utøres med relaive regnskapsmål, som eksempelvis forholdet mellom markedsverdi og bokverdi, forholdet mellom pris og fortjeneste og utbytte. Disse metodene anvendes i utvalgsprosessen sammen med analysen av spesielle hendelser.

ISIN
LU1048479437
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
5. mai 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Christian Lund
Forvaltet fondet siden
1. januar 2017
Invento Kapitalforvaltning ASStrandgata 190152 Oslo
+47 22 59 22 50http://www.invento.no
Aksjer
93.0 %
Kort rente
5.6 %
Øvrig
1.4 %

Største regioner

USA 34.7 %
Asia Emerging 14.0 %
Latin-Amerika 8.8 %
Afrika 8.0 %

Største bransjer

Teknologi
25.7 %
Finans
18.2 %
Materialer
13.9 %
Helsevern
9.0 %
Kommunikasjon
8.2 %
Konsumentvarer
7.1 %
iShares Gold Producers ETF USD Acc
8.6 %
Xtrackers MSCI Brazil ETF 1C
7.4 %
Xtrackers MSCI Wld Info Tech ETF 1C
6.9 %
Xtrackers MSCI China ETF 1C
6.4 %
iShares MSCI Turkey ETF USD Dist
6.3 %
iShares MSCI South Africa ETF USD Acc
6.2 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
5.6 %
iShares Digitalisation ETF USD Acc
5.2 %
iShares Automation&Robotics ETF USD Acc
4.8 %
Xtrackers MSCI Em Mkt ESG ETF 1C
4.5 %