APS Global Equity I

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 18.1 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (17.10.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
14898.1 NOK
Dagens kursendring
+ 0.37 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
13:00
Minimumskjøp
5000000 NOK
Årlig avgift
1.63 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.75 %
Resultatsbasert avgift
15 %
Belåningsgrad
85 %
AP
APS Global Equity I

Fondets mål er å oppnå langsikig risikojustert avkastning. Fondet forsøker å oppnå sitt mål gjennom investeringer i globalt omfang, idet de hovedsakelig investerer i børsnoterte fond (ETF-er). Investeringsmetoden er primært basert på staisiske analyser, igjen basert på volatlitetsdata og analyse av markedskurser, som utøres med relaive regnskapsmål, som eksempelvis forholdet mellom markedsverdi og bokverdi, forholdet mellom pris og fortjeneste og utbytte. Disse metodene anvendes i utvalgsprosessen sammen med analysen av spesielle hendelser.

ISIN
LU1048479437
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
5. mai 2014
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Christian Lund
Forvaltet fondet siden
1. januar 2017
Invento Kapitalforvaltning ASStrandgata 190152 Oslo
+47 22 59 22 50http://www.invento.no
Aksjer
84.0 %
Øvrig
12.1 %
Kort rente
3.9 %

Største regioner

Asia Emerging 33.0 %
USA 25.6 %
Eurosonen 10.9 %
Europe Emerging 6.8 %

Største bransjer

Finans
20.5 %
Teknologi
19.0 %
Konsumentvarer
14.0 %
Materialer
13.0 %
Industri
7.8 %
Forbruksvarer
6.4 %
Xtrackers MSCI China ETF 1C
18.2 %
Xtrackers MSCI World ETF 1C
11.2 %
X MSCI USA ETF 1C
9.2 %
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
7.6 %
iShares MSCI Turkey ETF USD Dist
5.3 %
iShares Gold Producers ETF USD Acc
4.5 %
iShares Digitalisation ETF USD Acc
4.1 %
iShares Automation&Robotics ETF USD Acc
4.0 %
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
3.4 %
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)
3.3 %