Allianz China Strategic Bond A USD

Rente, RMB High Yield
Utvikling 1 år+ 4.99 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (13.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
8.7 USD
Dagens kursendring
- 0.4 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.71 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.65 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
70 %
Al
Allianz China Strategic Bond A USD

The investment objective is to provide investors with a combination of long-term capital growth and income. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in Interest-bearing Securities of the bond market of the People’s Republic of China (“PRC”). At least 70% of Sub-Fund assets are invested in Interest-bearing Securities (i) issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority of the PRC or issued by PRC companies, (ii) issued by companies that generate a predominant share of their sales and/or their profits in the PRC (iii) issued by other companies with which the company mentioned in alternative (i) or (ii) of this sentence is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect participation.

ISIN
LU0665630819
Kategori
Rente, RMB High Yield
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
18. oktober 2011
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Mark Tay
Forvaltet fondet siden
18. februar 2019
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Lang rente
93.3 %
Kort rente
4.3 %
Øvrig
2.4 %
The Bank Of East Asia Limited 4%
2.5 %
Ronshine China Holdings Limited 11.25%
2.1 %
Zhenro Properties Group Limited 9.15%
2.1 %
Leading Affluence Limited 4.5%
2.1 %
Expand Lead Limited 6.4%
2.0 %
Times China Holdings Limited 6.75%
2.0 %
Fantasia Holdings Group Ltd 10.88%
2.0 %
Sino-Ocean Land Treasure Finance IV Limited 5.25%
2.0 %
New Metro Global Limited 6.8%
2.0 %
China State Construction Finance (Cayman) III Limited 4%
2.0 %