ODIN Kreditt C

Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret
Utvikling 1 år+ 0.29 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (26.11.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
129.62 NOK
Dagens kursendring
0 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
0.52 %
Løpende kostnader
0.75 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.75 %
- Returprovisjon
0.38 %
+ Plattformavgift inntil
0.15 %
OD
ODIN Kreditt C

Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond. Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i rentebærende finansielle instrumenter på global basis. Fondet vil normalt plassere 100 prosent av midlene i rentebærende finansielle instrumenter, herunder norske og utenlandske sertifikater og obligasjoner med ulik grad av kreditteksponering. Verdipapirfondet kan også investere i norske og utenlandske UCITS og non-UCITS rentefond. Det forventes moderate kurssvingninger i fondet. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer kan påvirke fondets avkastning. Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet 0-10 år, men vil normalt ligge mellom 0-6 år.

ISIN
NO0010525819
Kategori
Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
1. september 2009
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Nils Hast
Forvaltet fondet siden
1. september 2009
ODIN Forvaltning ASFjordalléen 160122 Oslo
+47 24 00 48 00http://www.odinfond.no
Lang rente
78.4 %
Øvrig
20.1 %
Kort rente
1.6 %
Jyske Bank A/S 4.94%
1.7 %
Siccar Point Energy Bonds PLC
1.6 %
Raiffeisen Bank International AG 6%
1.4 %
Klovern AB 201
1.4 %
B2Holding ASA 4.25%
1.2 %
Banco de Sabadell SA 5.62%
1.2 %
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.2%
1.1 %
AEGON N.V. 4%
1.1 %
Bawag Group Ag 1.88%
1.1 %
Wallenius Wilhelmsen Asa
1.0 %