Allianz Thailand Equity A EUR

Thailand
Utvikling 1 år- 9.07 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (7.7.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
587.79 EUR
Dagens kursendring
- 0.05 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.32 %
Hvorav forvaltningskostnad
2.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
60 %
Al
Allianz Thailand Equity A EUR

The investment objective is to achieve capital appreciation in the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in the equity markets of Thailand.

ISIN
LU0348798009
Kategori
Thailand
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
24. oktober 2008
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Ho Yin Pong
Forvaltet fondet siden
1. april 2011
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.de
Aksjer
95.1 %
Kort rente
5.1 %

Største regioner

Asia Emerging 98.8 %
Asia 1.2 %

Største bransjer

Forbruksvarer
16.9 %
Kommunikasjon
15.2 %
Olje & Gass
12.2 %
Industri
9.9 %
Finans
9.7 %
Konsumentvarer
9.3 %
CP All PCL
7.1 %
Ptt PCL
5.1 %
Advanced Info Service PCL
5.1 %
Airports Of Thailand PLC
4.4 %
PTT Exploration & Production PCL
4.4 %
Charoen Pokphand Foods PCL
3.1 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL
3.1 %
Ratch Group PCL
3.0 %
Plan B Media PCL
2.9 %
VGI PCL
2.7 %