Nordea Plan Moderat

Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Utvikling 1 år+ 9.08 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (14.2.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1747.39 NOK
Dagens kursendring
+ 0.04 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.04 %
Hvorav forvaltningskostnad
1 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
No
Nordea Plan Moderat

Nordea Plan 30 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 30 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 15 % og 45 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 30 er et godt plasseringsalternativ for investorer som ønskermoderat risiko.

ISIN
NO0010358674
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
9. mars 2007
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jørn Klepp
Forvaltet fondet siden
9. mars 2007
Nordea Funds Oy, Norwegian BranchEssendropsgate 9
+47 22 485420http://www.nordea.no/investmentfunds
Lang rente
67.2 %
Aksjer
26.8 %
Kort rente
5.6 %
Øvrig
0.5 %

Største regioner

USA 57.3 %
Europa ex. Euro 16.5 %
Eurosonen 8.2 %
Japan 5.9 %

Største bransjer

Finans
20.8 %
Helsevern
17.9 %
Teknologi
17.4 %
Industri
8.5 %
Kommunikasjon
8.4 %
Forbruksvarer
6.5 %
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI NOK
9.0 %
Nordea Statsobligasjon II
6.7 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
6.3 %
Nordea Europeisk Kredittobligasjon
5.4 %
Nordea 1 - Emerging Market Bond HBI NOK
4.4 %
Nordea Kapital
4.1 %
Nordea 2 - Global Enhanced Sm Cap BI NOK
2.3 %
Nordea Global High Yield NOK
2.2 %
Nordea Obligasjon II
1.2 %
Bergenshalvoens Kommunale Kraftselskap AS 2.26%
1.1 %
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.Les mer