Nordea Plan Vekstorientert

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Utvikling 1 år+ 5.39 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.9.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2049.62 NOK
Dagens kursendring
+ 0.17 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.06 %
Løpende kostnader
1.46 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.4 %
- Returprovisjon
0.7 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
No
Nordea Plan Vekstorientert

Nordea Plan 65 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 65 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 50 % og 80 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 65 er et godt plasseringsalternativ for investorer som ønsker middels risiko.

ISIN
NO0010358914
Kategori
Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
9. mars 2007
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jørn Klepp
Forvaltet fondet siden
9. mars 2007
Nordea Funds LtdEssendropsgate 9
+47 22 485420http://www.nordea.no/investmentfunds
Aksjer
62.3 %
Lang rente
19.7 %
Kort rente
17.9 %
Øvrig
0.1 %

Største regioner

USA 59.3 %
Europa ex. Euro 16.8 %
Eurosonen 8.0 %
Japan 5.3 %

Største bransjer

Teknologi
21.5 %
Helsevern
18.2 %
Finans
17.3 %
Kommunikasjon
8.6 %
Konsumentvarer
7.2 %
Industri
7.2 %
Nordea Kort Obligasjon III
15.1 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
14.0 %
Nordea Kapital
9.0 %
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI NOK
6.2 %
Nordea 2 - Global Enhanced Sm Cap BI NOK
5.4 %
Nordea Statsobligasjon II
4.9 %
Nordea Europeisk Kredittobligasjon
3.6 %
Nordea 1 - Emerging Market Bond HBI NOK
2.9 %
Nordea Maailma Osinko A K EUR
2.8 %
Apple Inc.
2.4 %