Velkommen til Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

03023 Man-Fre 8.30-17.00

Kundeservice / Valuta og veksling

I hvilke valutaer kan jeg ha valutkonto?

​Hos Nordnet har du seks forskjellige valutakontoer i NOK, SEK, DKK, EUR, USD og CAD.

Hvordan fungerer valutakonto?

Hvis du for eksempel har aktivert en valutakonto for USD, handler du amerikanske aksjer automatisk fra valutakontoen din. Du kan føre over penger til valutakontoen før du handler, eller etter at du har gjennomført handelen i USD for å slippe å betale renter. Dette gjelder for alle de overnevnte valutaene. Hvis du ikke veksler for å dekke den negative saldoen på valutakontoen din begynner vi å trekke renter etter to dager. Merk! Hvis du handler fond gjør Nordnet en automatisk veksling selv om du har en aktiv valutakonto i respektiv valuta.

Har du f.eks. 100 000 NOK på kontoen din kan du handle Ericsson B for 50 000 SEK uten å veksle først. Deretter vil NOK-kontoen din ha en saldo på 100 000 NOK, og SEK-kontoen din en saldo på -50 000 SEK. Du bestemmer selv når og om du vil veksle og dekke den negative saldoen på SEK-kontoen din.

Handler du på kort sikt kan det ofte lønne seg å betale utlånsrente på den negative saldoen i stedet for å gjennomføre en veksling. Ved daytrading med utenlandske aksjer kan du unngå valutarisikoen helt ved å ikke veksle til den utenlandske valutaen. Den eneste valutarisiko du løper er for dagens eventuelle gevinst eller tap. Du kan dermed unngå vekslingsavgiftene ved handel med utenlandske aksjer. Velger du å foreta en veksling/overføring mellom valutakontoene dine kan dette gjøres under menypunktet Valutaveksling. Du kan også handle med valuta ved å veksle selv om du ikke har gjennomført noen handler.

Hvordan aktiverer jeg valutakontoer?

​Når du er logget inn på Aksje- og fondskontoen din kan du aktivere valutakontoer for de valutaene du ønsker. Gå til menypunktet Min konto og Valutakonto.

Aksjehandel på utenlandsk børs

Handler du på en utenlandsk børs vil handelen avregnes ulikt hvis du har en valutakonto for valutaen verdipapiret handles i eller ikke.

 • Har du en valutakonto avregnes handelen i valutaen verdipapiret handles i. Du kan selv velge om og når du vil veksle den utenlandske valutaen til norske kroner.
 • Har du kun en valutakonto i NOK vil alle handler automatisk regnes om til norske kroner ved handel.

Hvis du for eksempel handler aksjer på Stockholmsbørsen og har en aktiv valutakonto i SEK kan du selv velge å ha SEK tilgjengelig. Veksler du ikke, og du får en negativ saldo blir du belastet utlånsrente, selv om du har tilsvarende beløp tilgjengelig på en annen valutakonto. For å unngå utlånsrente kan du veksle mellom valutakontoene dine. Gå til menypunktet Min konto og Valutakonto, eller klikk på fliken Valutakonto direkte i kontoversikten. Velg mellom to metoder:

 • Veksle alt - Da veksles hele beløpet i den utenlandske valutaen til norske kroner. Hvis du ikke ønsker en posisjon i den utenlandske valutaen bruker du “Veksle alt” senest tre dager etter gjennomført handel. Merk at funksjonen “Veksle alt” ikke inkluderer eventuell opparbeidet rente.
 • Veksle valutaer - Du velger da hvilken valuta som skal kjøpes eller selges samt fra hvilken valuta du ønsker å veksle. Denne funksjonen egner seg om du ønsker å veksle deler av beløpet eller ønsker å ta en posisjon i en valuta.

Valutaorderens status

​Når du har lagt en valutaordre dvs. bedt om å veksle fra en valuta til en annen, vil den ligge under "Pågående vekslinger". Når vekslingen er gjennomført finner du den under "Historikk".

Valuta og kurtasje

Har du en aktiv valutakonto trekkes kurtasjen fra valutakontoen din i samme valuta som aksjen handles i. Du kan se kurtasjen dagen etter handelen er gjennomført. Det kan derfor være en fordel å vente til neste dag før du veksler slik at du får med deg hele beløpet som trekkes fra valutakontoen din. ​

Negativ saldo på valutakonto

Dersom du ikke veksler og velger å beholde utenlandsk valuta på kontoen din vil du få en negativ saldo i den valutaen, og dermed trekkes utlånsrente i respektive valuta. Samtidig krediteres du rente for de valutaer du har positiv saldo i. Rente beregnes på likviddagssaldoen din. Det tar derfor normalt tre bankdager etter at du har gjort et utenlandsk verdipapirkjøp til utlånsrente begynner å løpe på kontoen din. Aktuelle rentesatser finner du i prislisten.

Avslutt valutakontoer

​Du kan velge å avslutte dine valutakonti og avregning skjer da automatisk i norske kroner selv når du handler i utenlandske aksjer. Å avslutte en valutakonto medfører høyere kostnader for handel med utenlandske verdipapirer enn om du veksler selv. Du har da en spread på 0,5 %, det vil si at differansen mellom kjøp- og salgskurs er 0,5 % i stedet for 0,15 % som ved manuell veksling.

For å avslutte en valutakonto velger du fliken Valutakonto i kontooversikten. Finn den aktuelle valutakontoen og velg Inaktiver. Du kan også kontakte oss via meldingssentralen når du er logget inn, så hjelper vi deg med å avslutte et eller fler av dine valutakonti.

Reaktiver valutakontoer

​Om du har avsluttet valutakontoene dine og igjen ønsker å ha mulighet til selv å gjennomføre vekslinger kan du reaktivere valutakontoene i de valutaene du ønsker. Dette gjør du under menypunktet Min konto/Valutakonto eller ved å velge fliken Valutakonto direkte i kontooversikten. For deg med en Aksje- og fondskonto hos Nordnet har du mulighet å ha valutakonto i:

 • Danske kroner (DKK)
 • Svenske kroner (SEK)
 • USA dollar (USD)
 • Canadiske dollar (CAD)
 • Euro (EUR)

Dersom du aktiverer valutakontoene på nytt og handler verdipapirer i en av valutaene nevnt over kan du selv velge om og når du vil gjennomføre en valutaveksling. Om vekslingen ikke gjennomføres vil det legges opp et lån på den aktuelle valutakonto som det debiteres rente for. Aktuelle renter for respektive valuta finner du i prislisten vår.

Viktig å vite om valutakontoer

 • Likviddager kan medføre at rente debiteres om du selger norske verdipapirer og kjøper utenlandske verdipapirer og veksler før likviddag.
 • Du kan minke valutarisikoen ved ikke å veksle etter kjøp av verdipapir i utenlandsk valuta. Les mer under punktet Valutarisiko.
 • Du kan maksimalt veksle et beløp som motsvarer fem ganger kontoverdien din.
 • En negativ saldo i en valuta medfører at den valutakontoen debiteres utlånsrente.
 • Kontoen i NOK kan ikke avsluttes.

Mer informasjon finnes i Allmenne bestemmelser for Aksje- og fondskonto avsnitt C og D som du finner på nordnet.no/blanketter.

Valutarisiko

Ved handel med verdipapirer notert i utenlandsk valuta er du som investor utsatt for valutarisiko. Dette betyr at din investering ikke kun påvirkes av utviklingen i verdipapiret, men også av hvordan underliggende valuta utvikler seg mot den norske kronen. En sterkere krone innebærer at din plassering minker i verdi, mens en svakere krone innebærer at du tjener motsvarende.

Med valutakonto kan du selv bestemme hvordan du ønsker å være eksponert mot valutarisiko. Når du kjøper et verdipapir notert i noen av de følgende valutaer: USD, CAD, DKK, SEK eller EUR kommer handelsbeløpet å bli debitert fra respektive valutakonto. Din saldo havner da i minus og du kan selv velge å veksle denne summen til NOK og på den måten eksponere deg for valutarisiko. Velger du ikke å veksle vil valutakontoen ha en negativ saldo som du betaler utlånsrente for men du unngår valutarisikoen. Når du selger posisjonen din kommer den negative valutasaldoen å gjøres opp mot pengene du får inn i forbindelse med salget. Du kan deretter veksle inn den fortjeneste eller tap du har på investeringen.

Hvor mye koster det å veksle?

Når du har aktive valutakontoer og håndeterer vekslingen selv er spreaden 0,15 %. Det vil si at i praksis tilsvarer det en kostnad på 0.075 % av vekslingsordren.

Skal du veksle 100 000 NOK til USD vil det koste 75 kr (100 000 Kr X0,00075=75 Kr).

Mer om

Valuta og veksling

Ring oss på

Gjelder det Aksjesparekonto?
Klikk her.

Mandag til fredag

8.30-17.00

Opp

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.