Opp

Program


12.30

Dørene åpnes


13.00

Velkommen

Programlederne Anders Skar, Anders Karde og Tom Hauglund ønsker velkommen.

Anders Skar / Landssjef, Nordnet

|

|

13.00

Bransjeutsikter og selskapspresentasjoner

Helsesektoren og Nordic Nanovector

En stadig økende og eldre befolkning er en megatrend helsesektoren nyter godt av. Vil dette fortsette?

.

Teknologisektoren og UMS

Hvilke teknologitrender vil prege årene som kommer? Lars Staffansson deler sine utsikter for bransjen, og CEO Espen Gylvik fra UMS gir et innblikk i børsnykomlingen UMS. 

.

Olje- og energisektoren og Songa Offshore

Er det lys i tunnelen eller er det et møtende tog? Olje- og energiselskapene på Oslo Børs har vært igjennom noen tøffe år. Du får møte CEO Bjørnar Iversen fra Songa Offshore og Jon Hille-Walle fra Nordea Asset Management. 

.

Sjømatsektoren og Bakkafrost

Sjømat og laks har vært vinnersektoren på Oslo Børs de siste årene. Er det en ytterligere oppeside i sektoren eller vil vi få en korreksjon?

.

Bank- og finanssektoren og Skandiabanken

Stigende renter, digitalisering og nye utfordrere. Hvordan ser framtidsutsiktene ut for bank- og finansbransjen? Robert Lie Olsen fra Holberg Fondene kommer og deler sitt syn på sektoren. I tillegg får du treffe sjefen i banken med de mest fornøyde kundene i Norge, Magnar Øyhovden. 

15.30

Pause

15.40

Du er din egen verste fiende!

Lær mer om dine ukjente svake sider i foredraget «Investorpsykologi». Et innblikk i hvordan du selv er med på å senke din egen meravkastning ved irrasjonale beslutninger.

16.20

Pause

16.30

Bærekraftige investeringer

Direktør for ansvarlige investeringer i FN Fiona Raynolds vil sammen med Linda-Eling Lee fra MSCI, verdens største leverandør av ESG-forskning, gi deg et innblikk i hvordan rammeverket og forskningen er bygget opp og hvordan du kan forstå dette i forhold til dine egne investeringer. I dag er det over 60 billioner som forvaltes innenfor rammeverket til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og ESG.

Merk at denne delen av programmet gjennomføres på engelsk.

.

Norge som utgangspunkt for bærekraftig næringsutvikling

Norge er et av landene i verden med størst tilgang på fornybare ressurser og burde være det ideelle utspring for det neste «Tesla». I et sterkt panel diskuterer vi hvilke muligheter som bør tilbys, hvordan Norge kan tiltrekke seg nyetableringer og bli et kraftsentrum for bærekraftig næringsutvikling.

.

Meravkastning i bærekraft

Et innblikk i hvordan proffene jobber med bærekraftige investeringer og henter meravkastning gjennom fokus på ESG når de investerer.

17.55

Pause

18.25

Økonomiske utsikter for en verden i endring

Et innblikk i hva som rører seg i verdens største økonomier og hvilke drivere du som investor bør følge med på fremover.

.

Nullrenteregimet og sentralbankenes rolle

Har verdens sentralbanker fått bære et for stort ansvar for veksten i verdensøkonomien? Etter finanskrisen har vi sett store monetære stimuli for å bidra til økonomisk vekst samt historiske lave renter. Hvordan havnet vi her og hvordan blir veien videre? 

.

Etter oljesmellen: Annerledeslandets endelikt?

En temperaturmåling på Norsk økonomi i post oljeboomen. 

.

Økonomiske utsikter for Ola og Kari

Lave renter, globale makroøkonomiske utsikter, omstilling og oljebrems i Norge som bakteppe. Hva blir konsekvensene for din og min lommebok i tiden som kommer?

.

En global økonomisk supernova?

Myndigheter og sentralbanker har siden 2008 gått over til å benytte bredspektret finansiell penicillin for å sørge for økonomisk vekst. Hvilke handlingsalternativer gjenstår hvis vi på nytt får en global økonomisk krise?

.

Investeringer i en politisk ustabil verden

Amerikas rolle som verdens supermakt mot Kinas økende betydning og jokeren Russland. Hva ligger foran oss og hva bør du som investor ta høyde for når du i økende grad må ta hensyn til politisk risiko?

19.45

Pause

20.00

The sky is the limit!

Fra entreprenør til leder for et multinasjonalt selskap med skyhøye vekstambisjoner. Du får et innblikk i Norwegians reise fram til i dag, veien videre, og hvordan moderne kapitalmarkeder er viktig som kapitalbase for selskaper med vekstambisjoner.

.

#pengepodden Live - Aksjetips

På fjorårets Nordnet Live anbefalte Thrane Nielsen Nordic Nanovector, en aksje som steg 556 % fram til nyttår. Ukens episode av #pengepodden spilles inn live i Oslo Konserthus, og vi har invitert de samme aksjeentusiastene som i fjor for å diskutere aksjetips og investeringer. Dette må du ikke gå glipp av!

21.00

Avslutning

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.